Konstutställning om Ödehus

Utställning med akvareller av Lars Hagman. Visas under sommaren som en del av basutställningen på Sigtuna Museum.

Ödehus målat i akvarell.

Ett ödehus i Norrsunda, Rosersberg. Målning: Lars Hagman

Akvarellerna i utställningen föreställer ödehus som finns eller har funnits i Sigtuna kommun. Ett ödehus är ett hus som inte längre är bebott. Begreppet ödehus används om ett hus som säljs med stora renoveringsbehov och ett hus som ingen brukat som bostad under en längre tid.

Var går gränsen mellan ett ödehus och en ruin? Oftast har ett ödehus fortfarande ett fungerande tak och är ibland rimligt att återskapa till ett hem eller en bostad. Ödehus är mindre än en ruin och oftast också från ett fattigare ursprung än ruiner som oftare är ruiner efter kyrkor eller slott. Idag kan ruiner också vara större övergivna industribyggnader eller hotell på en plats som blivit inaktuell för verksamheten som en gång bedrevs. Ruinerna är en rest av andra sorts historier än ödehus.

Ödehus bär på en romantisk bild av allt det som kan upplevas som att det var bättre förr. Som att det var mer småskaligt, närmare naturen, tystare och utan stress eller storstadsbuller. Men inte heller ödehus är homogena och alla stöpta ur samma form.

Lars Hagman har hittat husens individuella själ. Den lyser igenom vegetationen och förfallet. Med känsliga penseldrag har han tydligt redovisat ödehuset i dess befintliga tillstånd just då som han möter ödehuset.

Lars Hagmans bilder av ödehusen kompletterar museets basutställning Sigtunahistorier. Under sommaren 2023 visas de i utställningsrummet om olika typer av boende. Även de från olika delar av kommunen men också från olika tidsepoker och utifrån olika levnadsförhållande.

Ödehusen är alla övergivna. En del har tyvärr redan rivits men de är nu genom Lars Hagmans tolkningar delvis bevarade för eftervärlden. Lars Hagmans insats, i sitt samlande av Sigtuna kommuns ödehus, ger ett fint komplement till museets arkiv av berättelser.

Vår förhoppning är att utställningen leder till att fler berättelser om de avbildade husen når fram till oss på museet. Har du något att berätta som är kopplat till något av husen? Känner någon som bott där? Har du minnen förknippade till något av ödehusen? Välkommen att höra av dig. Vi är idel öra.

Ted Hesselbom
Museichef

Datum: 23 maj – 30 september 2023. Se museets öppettider här >>> Länk till annan webbplats.
Plats: Sigtuna Museum, Stora gatan 55, Sigtuna
Pris: Utställningen ingår i museets entréavgift.