Jullov ValstaKonst

Kom till ateljén på ValstaKonst under jullovet och gör konst med oss med hjälp av återbruksmaterial.

Under dessa dagar jobbar vi extra fördjupat med olika teman och tekniker inspirerade av den aktuella utställningen: 5-8 januari.
Ateljén är alltid öppen när ValstaKonst är öppet: torsdag-söndag kl. 12-17.