Nationella minoriteter

I Sverige, Stockholms län och Sigtuna kommun har det alltid talats flera språk och flera kulturer har samexisterat med varandra. Nationella minoriteter är folkgrupper med egna språk, kulturer och traditioner, som har befolkat Sverige under en lång tid. Sverige har erkänt fem nationella minoriteter och minoritetsspråk som kommuner och övriga myndigheter har ett särskilt ansvar att skydda och främja. Sigtuna ingår sedan år 2010 i förvaltningsområdet för finska. Det innebär att du som kommuninvånare har förstärkt rätt till förskola, äldreomsorg och kontakter med kommunen på finska.

En mormor kramar om sitt barnbarn. Flickan ler mot kameran.

Sök bidrag till sverigefinska projekt

Mer information om hur du söker stöd ur statsbidraget.

Test

Boka läxhjälp i finska

Information och bokning av läxhjälp i finska för grund- och gymnasieskolans elever.

Äldre kvinna talar i telefon.

Digikurs för nybörjare på finska

Vill du lära dig fler funktioner på din smarta telefon? Se hit.