Från ansökan till kursstart

Här får du veta hur ansökningsprocessen och samarbetet ser ut för privata aktörer som vill ingå samarbete med Sigtuna kommun och bli en del av Sigtuna kulturskolas kursutbud.

Steg 1: Ansökan

När ansökningsperioden är öppen kan du som företagare anmäla ditt intresse för att ingå avtal med Sigtuna kommun och bli en del av Sigtuna kulturskolas kursutbud. När du anmäler ditt intresse kommer vi att fråga efter information som vi behöver för att kunna göra en bedömning av din verksamhet. Följande information kommer att efterfrågas:

  • F-skattebevis från Skatteverket
  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Utdrag från Polisens belastningsregister för verksamhetsansvarig
  • En kreditupplysning (från UC eller något motsvarande kreditupplysningsföretag) för organisationen om du har ett aktiebolag och för verksamhetsansvarig person för övriga bolagsformer
  • Personligt CV för verksamhetsansvarig
  • Lista med de pedagoger som ska undervisa inom verksamheten (den som är verksamhetsansvarig ansvarar för dessa personer)
  • CV för de pedagoger som ska undervisa inom verksamheten
  • Verksamhetsplan med angiven plats, tid och ämne för undervisningen.

Du kan skicka in informationen via vår e-tjänst.

När vi har fått din ansökan och ansökningsperioden har stängt kommer vi att gå igenom alla ansökningar. Om informationen är otydlig eller inkomplett kommer vi att kontakta dig och be dig att komplettera ansökan.

Steg 2: Avtal

När vi har gått igenom alla ansökningar kommer vi att kontakta alla sökande. Om din ansökan har bedömts uppfylla de satta villkoren och prioriteringsgrunderna kommer du att erbjudas ett avtal genom en direktupphandling. Avtalet avser en period om två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år. I samband med att vi skriver avtalet kommer vi också att föra en dialog kring din verksamhetsplan och antalet kursplatser. När avtalet är undertecknat av båda parter kan samarbetet börja.

Villkor och prioriteringsgrunder

För att få ingå avtal med kommunen behöver det sökande företaget uppfylla ett antal satta villkor. Den sökande kommer också att bedömas utifrån hur väl undervisningen kompletterar kulturskolans befintliga verksamhet i fråga om ämne, plats och tid eftersom ett av syftena med upplägget är att kunna öka utbudet av kultur för kommunens barn och unga.

Kontakta kulturskolans samordnare om du vill veta mer om villkoren

Steg 3: Utbildning

När avtalet är tecknat kommer du att få en snabb utbildning i det system som kulturskolan använder för kursbokningar. Systemet heter Studyalong och är en digital kurskatalog som elever och vårdnadshavare kan boka kursplatser i via en dator eller mobil. Efter utbildningen kan dina pedagoger ladda upp de avtalade kurserna i kurskatalogen. Kurserna kommer att granskas och godkännas av kulturskolans administratör och blir därefter publicerade och öppna för bokning av elever och vårdnadshavare när kurskatalogen öppnar för bokningar i början av sommaren.

Steg 4: Bokning och kursstart

När kurskatalogen har öppnat i början av sommaren kan eleverna välja fritt bland alla kurser och boka plats på de kurser som de vill gå. Kursavgiften är den samma för kurser inom samma ämnesområden, oavsett vilken aktör som erbjuder kursen. 

Barn och unga mellan 7 och 19 år som är folkbokförda i Sigtuna kommun kan boka upp sig på upp till två kurser samtidigt som erbjuds av privata aktörer. Detta för att kommunen betalar för upp till två kulturcheckar per elev. Kulturskolans administratör håller koll så att antalet bokade kurser som erbjuds av privata aktörer inte överstiger två per elev.

Undervisningen startar när kulturskolans hösttermin startar i slutet av augusti.

Steg 5: Betalning

Ett fastställt belopp betalas ut till ditt företag för de elever som har valt att boka en plats på dina kurser. I det beloppet ingår elevens hela kursavgift och en ersättning från kommunen för att du bedriver undervisningen, en så kallad kulturcheck. Ersättningen från kommunen är beräknad utifrån vad det på ett ungefär kostar kommunen att bedriva en kurs för en kulturskoleelev under ett läsår. Vilken ersättning du får beror på om du undervisar elever enskilt eller i grupp och på hur stor gruppen är.

Det totala beloppet som betalas ut till ditt företag per elev och läsår framgår i tabellen nedan och är angivet exklusive moms. Det totala beloppet delas upp på läsårets 10 månader och betalas ut månadsvis under augusti till maj.

Ersättning utifrån gruppstorlek

Gruppstorlek

Totalt belopp som betalas ut till den privata aktören per elev och läsår

Enskild ämnesundervisning för 1-4 elever

14 400 kronor

Gruppundervisning för upp till 12 elever

8 000 kronor

Gruppundervisning för fler än 12 elever

7 000 kronor

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.