Program

Återkommande programaktiviteter hos Sigtuna Museum & Art. Aktuella datum och tider finns i kalendern.

Ett gult hust med  gröna fönsterdetaljer.

Huset Urmakaren. Foto: Sigtuna Museum & Art.

Artist in Residence

Artist in Residence Sigtuna är Sigtuna Museum & Arts residenceprogram för konstnärer som är intresserade av att, under en period, bo och verka utifrån platsen Sigtuna. 2019 var ett första pilotprojekt där huset Urmakaren, Stora gatan 51 i Sigtuna blev ett tillfälligt hem för konstnärer från hela världen. Vi vill skapa en generös mötesplats för konstnärligt utbyte mellan konstnärer och lokalsamhälle, och stödjer projekt som får ta tid att växa fram.

Vad är ett residence-program?

Runt om i världen finns en mängd olika internationella residenceprogram som konstnärer söker till eller bjuds in till. Det gemensamma för residenceprogrammen är att syftet är att aktivera en plats med konstnärligt utbyte och skapa rum för kreativitet. Artist in Residence Sigtuna är en plats där olika kunskaper och erfarenheter kan mötas och utvecklas, i gränslandet mellan konstnärligt arbete, pedagogiskt arbete, samhällsbyggnad och forskning. Vi välkomnar ett brett spektrum av konstnärliga utryckssätt.

Huset Urmakaren

Boende med sovrum, arbetsrum, matrum, pentry och toalett. Duschmöjlighet erbjuds i närliggande fastighet. Huset Urmakaren är en del av en levande kulturmiljö i Sigtuna stad och ligger på adressen Stora gatan 51 i Sigtuna stad. Bostadshuset är byggt under 1870-talet och ligger centralt i Sigtuna, granne med Sigtuna museum och dess trädgård. Huset Urmakaren med tillhörande trädgård är den enda tomten i Sigtuna stad som har samma form idag som för 1000 år sedan. Fastigheten är den enda kvarvarande med det för Sigtuna traditionella och troligen ursprungliga mönstret, där tomten sträcker sig genom hela kvarteret, vilket ger direktkontakt med strandpromenaden i Sigtuna.

2019 års Artist in Residencestipendiat

Förra året valdes konstnären Amanda Cardell som vår första Artist in Residencekonstnär. Hon vistades hos oss under perioden 7-30 september och arbetade med sitt skapande. I november hölls en föreläsning om vad vistelsen och resultatet blev på Sigtunastiftelsen. Amanda Cardell skapade också i samband med denna föreläsning, en konstinstallation i Sigtunastiftelsens bibliotek.

En person står i ett mörkt rum framför ett upplyst mönster på en målarduk. 

Skaparcirkeln

Är du nyfiken på konst? Skapa tillsammans med andra på ett lustfyllt sätt, inga förkunskaper krävs. Sigtuna museum & Art och Konst- och kulturföreningen UNIKULTUR genomför tillsammans SKAPARCIRKELN, skapande för vuxna. Vi träffas vid tre tillfällen per termin på Sigtuna museum. Under handledning arbetar vi i Studion med olika material.

Avgift inkl. material och fika för alla tre tillfällen: 200:- för icke medlemmar, 100:- för medlemmar i Unikultur. Anordnas i samarbete med Studieförbundet Bilda. årens är inte fastställda ännu.
Skicka din anmälan till: anmalan@unikultur.se

Framsida av en tidskrift med texten Situne Dei och en bild på ett arkeoloogiskt föremål.

Situne dei 2020 finns nu tillgänglig. Foto: Sigtuna Museum.

Situne Dei seminarium

Situne Dei är Sigtuna museums vetenskapliga årsskrift som utkommit sedan 2006 i sin nuvarande form. Den gavs första gången ut mellan åren 1942 och 1952. Dessa årgångar innehåller flera artiklar som blivit klassiska inom svensk arkeologi. Skriften fokuserar på sigtunaforskning och historisk arkeologi, samt mellansvensk arkeologi eller vetenskapliga frågor som i vidare mening anknyter till sigtunaforskningen.

Vi tillämpar en open access-princip vid publiceringen. Författarna erhåller sitt arbete i pdf-format att dela fritt och artiklarna publiceras on line på museets hemsida en tid efter den fysiska publiceringen. I Sigtuna museums arkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns tidigare utgåvor av Situne Dei.

I samband med varje utgåva hålls en seminarieserie där författarna presenterar sina artiklar. Håll utkik i evenemangskalendern för aktuella datum.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.