Skola & förskola

Välkomna till Sigtuna museum med era grupper från förskolor, grundskola, gymnasium, SFI, folkhögskola etc.

Kulturpedagogik

Museets konstpedagog Anna Hedberg med skolklass

Visning

VI erbjuder skol- och förskoleklasser visningar med möjlighet till efterföljande arbete i Studion med vår kulturpedagog. Max 25 personer. Totalt ca 1,5 timme.

Alternativ:

  • Museet och basutställningen Sigtunahistorier
  • Rådhuset
  • Lundströmska gården
  • Borgmästargården
  • Den offentliga konsten i kommunen
  • Magasinet

För information om priser och bokning kontakta sigtunamuseum@sigtuna.se / 08-591 266 55.

För Sigtuna kommuns skolor och förskolor är det kostnadsfritt.

Skapande skola

Sigtuna Museum & Art har de senaste åren genomfört en rad Skapande skola-projekt inom området konst och historia. Vill ni göra ett projekt inom Skapande skola tillsammans med Sigtuna Museum & Art? Kontakta museets kulturpedagog.

Barnkulturprogrammet

I Sigtuna kommun får barn och unga uppleva kultur inom förskola och skola genom Barnkulturprogrammet.

Sedan 2014 har kommunens 5-åringar fått besöka konstutställningar tillsammans med en kulturpedagog från Sigtuna Museum & Art. Barnen får därefter, under ledning av kulturpedagogen, själva skapa konst inspirerade av konsten de sett.

Läs mer om Barnkulturprogrammetöppnas i nytt fönster

Pedagogik - Reggio Emilia

Det pedagogiska programmet i Sigtuna Museum, liksom i kommunens förskolor, är inspirerat av Reggio Emilia-filosofin. Det innebär att vi arbetar med processer; barnen/besökarna arbetar undersökande och självständigt. Pedagogen underlättar genom att tillhandahålla verktyg, ställa reflekterande frågor och liknande. Tillsammans experimenterar vi och prövar oss fram.

Reggio Emilia-filosofins grundare Loris Malaguzzi har sagt: ”Ett barn har 100 språk men berövas 99”. I vår verksamhet vill vi bidra till att våra besökare får tillgång till flera språk genom att hitta flera sätt att kommunicera med sig själv och omvärlden. Vår kulturpedagog har kontinuerliga möten med kommunens pedagogistor för att främja samarbetet mellan Konsthall Märsta, Sigtuna Museum och kommunens förskolor.

Vi arbetar även för att nå andra grupper än barn och ungdomar i förskola och skola.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället runtomkring. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

Citat från Reggio Emilia-institutets hemsidalänk till annan webbplats

Här finns också mer information om Reggio Emilia-filosofin i ett specialnummer av lärarnas Nyheter år 2000 Reggio Emiliapedagogiken.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.