Badbuss inställd - Valsta simhall ur konstnärens perspektiv

Den 24 september öppnar en ny grupputställning på ValstaKonst.

Två personer står längst in mot en vägg i en tom pool. 

Konstnärerna Klara Paulin-Rosell och Agnes Magnusson förbereder inför inspelningen av deras ljud- och videokonstverk. Foto: Marcus Modh

Den lokal som ValstaKonst befinner sig i bär på en intressant historia som simhall, vilket är något som också lockat många konstnärer till oss. I utställningen ”Badbuss inställd – Valsta simhall ur konstnärens perspektiv” kommer ni att få möta sex sådana konstnärer som på olika sätt velat arbeta med Valsta simhall som byggnad i möte med deras vitt skilda konstnärliga uttryck.

Denna utställning ger också en möjlighet för oss att visa er besökare hur en byggnad kan påverka det konstnärliga uttrycket och även förhöja upplevelsen av ett verk. Likaså kan en viktig tanke om återbruk belysas, då vi befinner oss i en tid där vi allt mer behöver tänka på miljön, där att byta ut något snarare än att återanvända, oförmågan att ge ett nytt syfte, också bidrar till miljöförstörelse. ”Badbuss inställd” syftar på den verksamhet som tidigare fanns i lokalen, men nu som nu längre inte existerar. Men som idag ger lokalen möjligheter till andra sorters möten, främst konstnärliga.

I grupputställning ingår konstnärerna Jennie Dahlén, Linn Eriksson, Hedda Hultman, Klara Paulin-Rosell, Agnes Magnusson och Julia Rio.