Visning: Valstas historier

Runtom i kommunen finns skyltar vid fornlämningar och kulturhistoriska platser som berättar om platsens förflutna. Visste du att det finns ett vikingatida gravfält i Valsta?

Kom och lyssna på berättelserna om gravfältet i Valsta och den försvunna bruksgården Valsta gård.

Tecknaren Mats Vänehem som gjort de fina illustrationerna till skyltarna är med.

Valsta gravfält. Illustration av Mats Vänehem.