Ekot av vår tid

Den 14 maj öppnar utställningen Ekot av vår tid på Sigtuna museum. I utställningen kan du ta del av platsers rumsklang och själv testa hur din sång låter i exempelvis Mariakyrkan. Var med och skapa Ekot av vår tid!

Resonans från vår omgivning är något vi upplever dagligen men som vi sällan tänker på. Ofta är det på platser där vi möts av en mäktig rumsklang, exempelvis i en kyrka, som det blir tydligt att rumsklangen är en stor del av upplevelsen av platsen.

Ljud och kulturarvsprojektet Ekot av vår tid är finansierat av Kulturbryggan och har drivits av projektledaren Oscar Björk, boende i Sigtuna kommun. Projektets huvudsyfte är att för första gången påbörja en insamling av akustik (impulsrespons-filer) från några unika platser i Sverige och att långvarigt bevara dessa. Projektets andra mål är att på ett nytt sätt använda och presentera dessa platser med rumsklangen i fokus.

Med modern ljudteknik är det möjligt att fånga och bevara resonansen/rumsklangen av en plats. Filerna som skapas kan sen användas för att återskapa akustiken i realtid för att simulera hur platsen låter.

För mer information om projektet se hemsidan: En utställning i rumsklang | Ekotavvartid Länk till annan webbplats.

Välkommen på en ljudligt öppnande av utställningen den 14 maj klockan 13.00 som kanske ger eko..

Sigtuna Stiftelsen refugiet

Sigtuna Stiftelsen refugiet Foto: Oscar Björk