Bagir Kwiek besöker Sigtuna museum

Välkommen att träffa Bagir Kweik tisdag 19 oktober kl 16-18

på Sigtuna museum, Vi har ett samtal om Sverige, historia och romer, Det går även att vara med digitalt. Bagir Kwiek är läsambassadör 2020-2021, Läsambassadörens uppgift är att motivera till läsning och att i många olika sammanhang lyfta fram läsningens betydelse för individen och för samhället

Välkommen
Ted Hesselbom, museichef