Kulturumteatern

Kulturumteatern i Kunskapens hus är Sigtuna kommuns största scen för evenemang. Teatern används året runt för många olika ändamål, till exempel lokala produktioner, gästspel, Kulturskolans konserter och konferenser.

Kulturum

Kulturumteaterns historia

Kulturum, som är en del av Kunskapens hus, är Sigtuna kommuns lokal för teater, konsert och konferenser. Kulturum stod färdig hösten 1980 och invigdes i november samma år. Teatern och även huset i övrigt är ritad av Jörgen Michelsens arkitektkontor i Märsta. Teaterteknisk konsult vid projekteringen var Gunnar Steneby. Salongen har 454 sittplatser.