Kulturbidrag

Om du är kulturförening i Sigtuna kommun kan du söka kulturbidrag av kommunen. Syftet med bidraget är bland annat att främja kulturverksamheten i kommunen, stärka yttrandefrihet, kulturell mångfald och möjliggöra meningsfulla föreningsaktiviteter.

Startbidrag

Startbidraget avser att täcka del av kostnader i samband med bildandet av ny förening. Förening ska uppfylla kraven i de allmänna bestämmelserna. Ansökan om startbidrag ska göras senast ett år efter föreningens bildande för att det ska vara möjligt att erhållande bidrag.

Ungt arrangemang – ungdomsstipendium

Ungt arrangemang - ungdomsstipendium är avsett att nå ej föreningsaktiva ungdomar med fritidsaktiviteter och är enbart avsett för ungdomar 13 till och med 20 år. Stipendiet kan sökas hela året och har en handläggningstid på max två veckor från ankomstregistrering av ansökan.

Årligt verksamhetsbidrag – fritid

Årligt verksamhetsbidrag kan sökas årligen, senast 31 oktober, för verksamhet genomförd föregående kalenderår. Utbetalning sker fyra veckor efter att komplett ansökan registrerats. Årligt verksamhetsbidrag avser att täcka föreningens baskostnader för administration och verksamhet när det gäller föreningens ungdomsverksamhet.

Årligt verksamhetsbidrag – kultur

Årligt verksamhetsbidrag kan sökas en gång per år, sista ansökningsdag är 5 april. Verksamhetsbidraget avser att täcka föreningens baskostnader för administration och verksamhet.

Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidraget kan sökas hela året. Bidraget avser att täcka en del av föreningens kostnader för utbildning av ledare anordnade av riks- och distriktsorganisation eller för utbildning arrangerad av lokal förening.

Projekt och/eller övrig verksamhet

Bidrag till projekt och/eller övrig verksamhet kan sökas hela året. Bidraget avser att utgöra ett komplement till kultur- och fritidsnämndens övriga bidragsformer och gäller både kultur- och fritidsföreningar. Bidrag kan utgå i de fall kultur- och fritidsnämnden finner det angeläget att stödja särskilda insatser.

När ansökan inkommit, registreras ditt ärende och fördelas till handläggare. Om kompletteringar behövs kontaktar handläggaren dig. Därefter sker bedömning och beslut skickas till föreningens officiella adress som ni anger i ansökan. Bidraget betalas ut till föreningens angivna kontonummer.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.