Kultur i förskola och skola

I Sigtuna kommun får barn och unga uppleva kultur inom förskola och skola genom Barnkulturprogrammet. Sigtuna museum & Art och biblioteket erbjuder också varierade barnaktiviteter och alla barn och unga är välkomna att besöka offentliga föreställningar på kommunens scener.

Innehåll på denna sida

Barnkulturprogrammet

Barnkulturprogrammet för 5- och 6-åringar i kommunen har funnits i många år och fyller en viktig demokratisk funktion då alla barn i de åldrarna får ta del av samma kulturupplevelser.

Varje termin får barnen se en teater, dans eller cirkusföreställning av hög kvalité. 5-åringarna bjuds även in till kortfilmsfestival varje vår och 6-åringarna får se en föreställning med kulturskolan på hösten.

Sedan 2014 har kommunens 5-åringar fått besöka konstutställningar tillsammans med en kulturpedagog från Sigtuna Museum & Art. Barnen får därefter, under ledning av kulturpedagogen, själva skapa konst inspirerade av konsten de sett.

Skapande skola

För årskurs 1-5 och 8-9 erbjuds olika kulturprojekt inom den statliga kultursatsningen Skapande skola. Skolorna får välja ur ett utbud av olika projekt med målet att eleverna ska få möta en bredd av olika kulturuttryck under sin grundskoletid. Utbudet tas fram i dialog med skolornas kulturombud som också ser till att utbudet når ut till alla elever.

Skolbio

Under läsåret erbjuds skolbio för förskoleklasserna, årskurs 6 och 7. Skolbiovisningarna sker på kommunens biograf Biokällan.

Skolbio är en gemensam filmupplevelse som möjliggör samtal och är en ingång till diskussion, kritiskt tänkande och väcker nyfikenhet till fortsatt kunskapssökande. Till filmerna hör alltid en filmhandledning som skolan kan arbeta med både före och efter visningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.