Digitala annonser på skärmar

Våra skärmar är avsedda att vara som anslagstavlor där föreningar och kommun kan "hänga" anslag för ett arrangemang eller event som rullar en viss tid.

Kultur- och fritidsförvaltningens digitala skärmar finns uppsatta runt om i våra anläggningar, bland annat i bibliotek, museum, Forum och våra idrottsanläggningar.

Vill din förening annonsera här om ett arrangemang eller något som skall ske?

Storlek på annons

För att skapa rätt storlek som passar dessa skärmar är det stl 16:9 som krävs.
Mallar att använda i MS PowerPoint kan ni ladda ner här:

Stående och eller liggande annons

Alla skärmar ute i verksamheten, idrottshallar m.m. är stående skärmar. Endast i kommunhuset är det liggande skärm. Vill ni nå ut till alla platser behöver ni göra både stående och liggande, men är det ut i verksamheterna ni vill nå så är det en stående annons ni behöver göra.

Innehåll

  • Beskrivning av arrangemanget eller det som ska ske.
  • Tid och plats ska framgå.
  • Annonsen rullar, visningstid är 10 sekunder per bild - tänk på att budskapet ska ses med få ord och mycket bild.

När önskas den publiceras och när önskas att den tas bort? På grund av det stora flödet på skärmarna är visningstiden max en månad i taget, med uppehåll en månad mellan visningstillfällen.

Vilka skärmar?

Vi kan styra till att annonsen visas bara på ett ställe, en sporthall eller liknande.

Formatet på färdiga annonsen?

Praktiskt är att spara ner den som en pdf då typsnitt m.m. förblir som ni gjort annonsen oavsett vad vi har i vårt system.

Samarrangemang med Sigtuna kommun?

Kontakta oss då vi vill se och godkänna annonsen med vår logotyp.

Läggs allt upp?

Vi förbehåller oss rätten att godkänna annonsen innan publicering. Innehåll och bilder måste vara moraliskt och etiskt korrekta.

Vart sänder vi annonsen?

Sänd den färdiga annonsen till: kulturochfritid@sigtuna.se
Vi är flera som delar på arbetet med att lägga ut annonsen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.