Invånardialoger

Som kommun vill vi arbeta aktivt med att lyssna och ta till oss åsikter för att kunna fatta kloka beslut. Framtidens samhälle och välfärd skapar vi som lever, vistas och verkar här tillsammans. Ett sätt att göra det är att bjuda in till invånardialog, där invånarna är med och tycker till, bidrar med erfarenheter, attityder och tankar i olika ämnen.

Aktuella och genomförda invånardialoger

Invånardialoger


År

Kontaktperson

Deltagare

Ansvarig förvaltning

Invånardialog Valsta


2017

Kerstin Alksten, Dina-Maria Jerari

Invånare i Valsta

Kommunledningskontoret

Dialogmöte om trafikstrategin


2018

Marianne Eriksson

Allmänheten

Samhällsbyggnadskontoret

Trivselvandring Galaxskolan


2019

Susanna Carling Palmér

Grundskoleelever

Barn- och utbildningsförvaltningen och Teknik- och servicekontoret

Utveckling av hamnplan i Sigtuna


2019

Josefin Redtzer

Allmänheten

Samhällsbyggnadskontoret

Barndialog Odensala skola


2020

Kerstin Alksten

Grundskoleelever

Komfast och Sivab

Barndialog Steningehöjdens skola - Översiktsplan


2020

Kerstin Alksten

Grundskoleelever

Samhällsbyggnadskontoret

Barndialog Odensala skola - Översiktsplan


2020

Kerstin Alksten

Grundskoleelever

Samhällsbyggnadskontoret

Dialog - upprustning av strandpromenaden


2020

Marianne Eriksson

Allmänheten

Samhällsbyggnadskontoret

Tyck till om Sigtunas landsbygd


2020

Dina-Maria Jerari

Invånare på landsbygden

Kommunledningskontoret

Översiktsplan 2021


2020

Marie Halldin

Allmänheten

Samhällsbyggnadskontoret

Åtgärsplan kring Garnsviken


2020

Cristina Trigal Dominguez

Markägare

Samhällsbyggnadskontoret

Dialog om Träffpunkten i Märsta


2021

Dina-Maria Jerari

Pensionärer

Kommunledningskontoret och Äldre- och omsorgsförvaltningen

Dialog Sigtuna Stad


2021

Marianne Eriksson

Allmänheten

Samhällsbyggnadskontoret

Vad betyder biblioteket för dig? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2022

Henrik Thureson

Allmänheten

Kultur- och fritdsförvaltningen

Områdesbudget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2022

Dina-Maria Jerari, Lola Svensson

Hyresgäster Magne/Ymergatan

SigtunaHem, Hyresgästföreningen och Sigtuna kommun

Seniordialog


2022

Dina-Maria Jerari

Pensionärer

Kommunledningskontoret och Äldre- och omsorgsförvaltningen

Medborgarbudget -Mötesplatsen Valsta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2022

Dina-Maria Jerari

Allmänheten

Kommunledningskontoret och Kultur- och fritdsförvaltningen

Landsbygdsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2022

Mattias Nitschke, Dina-Maria Jerari

Invånare på landsbygden

Kommunledningskontoret


Fotograf: Rosie. sam4, 											sam3, 											sam2, 											sam1. Bild på lekande barn i Valsta centrum. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.