Publicerad:

Fjärrundervisning för Arlanda Komvux

Arlanda Komvux går över till fjärrundervisning (online) under pandemin. Beslutet gäller inte lärvux.

Det ställer stora krav på dig som elev att fortsätta bedriva dina studier trots att du inte kan vara i skolan. Vi vet i dagsläget inte om det rör sig om ett par veckor eller resten av våren.

Elever måste ha tillgång till dator, surfplatta eller smart telefon med internetuppkoppling. Skolan tillhandahåller läroplattformen Microsoft Teams och mail.

Undervisningen kommer att bedrivas enligt ordinarie schema.

Vid frågor som rör kursen och undervisningen så vänder du dig till undervisande lärare.