Prövning

Du som inte har intyg på dina kunskaper och vill ha dem bekräftade kan få göra en så kallad prövning.

Prövning

VT2024

Sfi

Sva - vecka 26

HT2024

Sfi - Vecka 33 & 49

Sva - Vecka 33 & 49

Kunskaper i svenska, sfi-nivå

Särskild prövning på sfi

Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg svenska för invandrare ska ha möjlighet att genomgå prövning.

Självständiga studier

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör ett prov.

Prövningens innehåll, kursmål och betyg

Prövning innehåller ett prov. Prövning utgår från det aktuella kursmål och betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna godkänd/icke godkänd. Prövning utförs av en eller flera lärare. Du måste ha godkänt resultat på provet för att bli godkänd på prövningen.

Anmälan och avgift

Anmäl dig för prövning genom att kontakta skolan minst fyra veckor innan prövningstillfället.
Avgift för att göra särskild prövning är 500 kronor. Avgiften betalas till Sigtuna kommun, bankgiro Bg 233-9083.

Viktigt!

Skriv " prövningsavgift sfi" samt ditt eget namn och personnummer på inbetalning. Du måste ta med dig kvittot på provtillfället och du måste även ha med dig giltig legitimation.
Observera att utan kvitto och legitimation får du inte delta i provet!

Kunskaper i svenska, sva-nivå

Särskild prövning på sva
Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kurser på grundläggande nivå ska ha möjlighet att genomgå prövning.

Självständiga studier
En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör ett prov.

Anmälan och avgift
Anmäl dig för prövning genom att kontakta skolan minst fyra veckor innan prövningstillfället.

Prövningens innehåll, kursmål och betyg
Beroende på vilken kursprövningen avser kan den innehålla olika delar bestående av till exempel läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och muntliga färdigheter. Prövningen utgår från aktuella kursmål och betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna godkänd/icke godkänd. Prövningen utförs av en eller flera lärare. Avgift för att göra en särskild prövning är 500 kronor. Avgiften betalas till Sigtuna Kommun, bankgiro Bg 233-9083.
Viktigt!
Skriv " Prövningsavgift sva" samt ditt eget namn och personnummer. Du måste ta med dig kvittot till provtillfället och du måste även ha med dig giltig legitimation. Observera att utan kvitto och legitimation får du inte delta i provet!

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.