Nomineringsperioden är nu öppen

Sigtuna kommun delar årligen ut priset Årets pedagog till lärare eller arbetslag inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux som visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet.

Pedagogprisvinnare

Pedagogpriset

Utmärkelsen går till personer som visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet och ett kreativt lärande. 40 000 kronor fördelas jämt mellan vinnarna och kan användas till kompetensutveckling. Utifrån nedan angivna kriterier värderas de inkomna nomineringarna. En pedagog eller ett arbetslag som

  • visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet
  • bidrar till högre kunskapsresultat för barn och elever, bland annat genom att stimulera nyfikenhet och motivation.
  • bidrar till att barn och elever känner trygghet, trivsel och studiero
  • utvecklar arbetssätt och metoder som stödjer barn och elevers lärande
  • arbetar för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliten på undervisningen

Nominera din kandidat senast den 13 mars 2022!

Har du frågor?

Kontakta
Annika Pinter Sirbic, barn- och ungdomsförvaltningen 08-591 266 58

Malin Hedlund, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 08-591 264 53

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.