Utbildning och arbetsmarknad

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för gymnasieelever och vuxna inom kommunen. Det innebär att nämnden har hand om gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskola för gymnasieungdomar och vuxna, svenskundervisning för invandrare, ungdomsudppföljning samt uppdragsutbildning.

Nämnden strävar efter att kommuninvånarna ska ha stor frihet i sitt val av utbildningar, dels genom samarbete med närkommunerna, dels genom ett eget varierat utbud. Nämnden ansvarar dessutom för försörjningsstödsfrågor enligt socialtjänstlagens kapitel 4. Detta skiljer sig från många andra kommuner där det finns en socialnämnd som har hand om försörjningsstödsfrågor. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, liksom integration, flyktingintroduktion och arbetsmarknadsfrågor.

Nämndens ordförande: Mattias Askerson (M)

Nämndsekreterare: Malin Hedlund

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöter och ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdagar

Tisdagar kl. 18.00.

Nämnden inleder vanligtvis sina sammanträden med några minuters frågestund, då allmänheten är välkommen att vara med och ställa frågor. Efter frågestunden fortsätter sammanträdet och är då inte längre öppet för allmänheten.

På grund av rådande situation med Coronaviruset kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillsvidare inte kunna bjuda in till allmänhetens frågestund.

  • 26 januari
  • 23 februari
  • 23 mars
  • 27 april
  • 25 maj
  • 15 juni
  • 28 september
  • 26 oktober
  • 30 november
  • 14 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.