Sammanträdesdagar

Här kan du se alla sammanträdesdagar för kommunens nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige. 

Kommun­­fullmäktiges sammanträdes­dagar

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, vilket betyder att vem som helst får komma och lyssna. Du är välkommen att lyssna på plats eller följa kommunfullmäktiges sammanträden via radio eller webb-tv.

Plats

 • Sänds direkt via Radio Sigtuna 88,2 Mh
 • Följ sammanträdet direkt eller i efterhand via webb-tv
 • Kunskapens hus, Kulturum, Vikingavägen 2, 195 51 Märsta.

Datum och tid

Torsdagar, klockan 18.30*

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar

Måndagar kl. 18.00.

Nämnden inleder sina sammanträden med några minuters frågestund, då allmänheten är välkommen att vara med och ställa frågor. Efter frågestunden fortsätter sammanträdet och är då inte längre öppet för allmänheten.

På grund av rådande situation med Coronaviruset kommer kommunstyrelsen tillsvidare inte kunna bjuda in till allmänhetens frågestund.

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 6 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 6 december

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesdagar

Måndagar kl. 14.00.

 • 13 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 6 april (tisdag)
 • 3 maj
 • 31 maj
 • 30 augusti
 • 4 oktober
 • 8 november
 • 30 november (tisdag)

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Tisdagar kl. 14.00.

 • 9 februari
 • 9 mars
 • 7 april (onsdag)
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 31 augusti
 • 5 oktober
 • 9 november
 • 1 december (onsdag)

Barn- och ungdomsnämndens sammanträdesdagar 2021

Tisdagar eller torsdagar kl. 18.30.

Nämnden inleder sina sammanträden med några minuters frågestund, då allmänheten är välkommen att vara med och ställa frågor. Efter frågestunden fortsätter sammanträdet och är då inte längre öppet för allmänheten.

På grund av rådande situation med Coronaviruset kommer barn- och ungdomsnämnden tillsvidare inte kunna bjuda in till allmänhetens frågestund.

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 23 mars
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 30 september
 • 26 oktober
 • 25 november
 • 14 december

Bygg- och miljö­nämndens sammanträdesdagar

Tisdagar kl. 18.30.

Nämnden inleder vanligtvis sina sammanträden med några minuters frågestund, då allmänheten är välkommen att vara med och ställa frågor. Efter frågestunden fortsätter sammanträdet och är då inte längre öppet för allmänheten.

På grund av rådande situation med Coronaviruset kommer bygg- och miljönämnden tillsvidare inte kunna bjuda in till allmänhetens frågestund.

 • 12 januari
 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 18 maj, heldag
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 15 december

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträdesdagar

Måndagar kl. 16:00.

Nämnden inleder sina sammanträden med några minuters frågestund, då allmänheten är välkommen att vara med och ställa frågor. Efter frågestunden fortsätter sammanträdet och är då inte längre öppet för allmänheten.

På grund av rådande situation med Coronaviruset kommer individ och familjeomsorgsnämnden  tillsvidare inte kunna bjuda in till allmänhetens frågestund.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 18 oktober
 • 20 december

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar

Torsdagar kl. 18.30.

Nämnden inleder sina sammanträden med några minuters frågestund, då allmänheten är välkommen att vara med och ställa frågor. Efter frågestunden fortsätter sammanträdet och är då inte längre öppet för allmänheten.

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 15 april
 • 20 maj
 • 15 juni (tis)
 • 21 september (tis)
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 14 december (tis)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdagar

Tisdagar kl. 18.00.

Nämnden inleder vanligtvis sina sammanträden med några minuters frågestund, då allmänheten är välkommen att vara med och ställa frågor. Efter frågestunden fortsätter sammanträdet och är då inte längre öppet för allmänheten.

På grund av rådande situation med Coronaviruset kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillsvidare inte kunna bjuda in till allmänhetens frågestund.

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 14 december

Äldre- och omsorgsnämndens sammanträdesdagar

Torsdagar kl. 17:30.

På grund av rådande situation med Coronaviruset kommer äldre- och omsorgsnämnden inte att erbjuda allmänhetens frågestund under dess sammanträden tillsvidare.

 • 14 januari
 • 25 februari
 • 8 april
 • 25 maj (tis)
 • 21 september (tis)
 • 14 oktober
 • 21 december (tis)

Handlingar och protokoll

Alla nämnder för protokoll över sina sammanträden. I protokollen finns information om vilka ärenden som har behandlats under sammanträdet och vilka beslut som har fattats. Ta del av handlingar och protokoll.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.