Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgsnämndens uppgift är att stötta individer. Nämnden ansvarar för insatser inom både missbruksvård, förebyggande arbete och stöd till barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo tillsammans med sina föräldrar.

Under 2019 är arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld en prioriterad fråga för nämnden, där kommunen bland annat har samarbete med Kvinnojouren. Under 2019 ska nämnden även utveckla arbetsmetoder som syftar till att ge effektiva stödinsatser, där aktörer som exempelvis socialtjänst, vård och polis deltar. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar mycket med förebyggande arbete, där t.ex. Familjecentrum är en uppskattad verksamhet som på ett tidigt stadium kan stötta i föräldraskapet.

Nämndens ordförande: Anna Malm Kelfve (M)

Nämndsekreterare: Ingela Svanberg Ohlsson

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöter och ersättare i individ- och familjeomsorgsnämnden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträdesdagar

Måndagar kl. 16:00.

 • 10 januari (arbetsutskott)
 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.