Medborgarförslag

Är du folkbokförd i Sigtuna kommun och tycker att något borde förändras i kommunen, lämna då ett medborgarförslag.

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom Sigtuna kommun som inte finns i dag. Förslaget ska vara konkret och måste röra kommunens verksamhet eller ansvarsområde. Medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige.

  • Ett medborgarförslag får endast innehålla ett ämne.
  • Får inte vara rasistiska eller odemokratiska.
  • Får inte innebära myndighetsutövning mot enskild person

Alla inkomna förslag är allmänna och offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst får läsa dem.

Vill du hellre lämna en synpunkt på något som redan finns? Gå in på sidan Tyck till för att skicka in din synpunkt.

Vem kan lämna ett förslag

Alla som är folkbokförda i Sigtuna kommun kan lämna medborgarförslag. Det betyder att alla, även barn, ungdomar och personer som inte har kommunal rösträtt får lämna ett förslag. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna ett medborgarförslag.

Skicka in ditt medborgarförslag

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och innehålla namn, adress och telefonnummer. Medborgarförslag skickar du in med hjälp av vår e-tjänst.

Vad händer med medborgarförslagen?

När ditt medborgarförslag har kommit in beslutar presidiet i kommunfullmäktige om ditt förslag är av den dignitet att det ska behandlas som ett medborgarförslag.

Berör ditt förslag en mindre förändring, beslutar presidiet att det ska anses som en inkommen synpunkt. Då sänds förslaget till ansvarig förvaltning som svarar dig direkt.

Beslutar presidiet att ta upp ditt medborgarförslag vid ett sammanträde för kommunfullmäktige anmäls det till nästkommande sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutar hur ditt förslag ska beredas.

Medborgarförslaget överlämnas till en nämnd, som utreder förslaget och fattar sedan ett beslut som meddelas dig. Nämnden kan också välja att kommunfullmäktige ska fatta beslutet.

Beroende på vad förslaget berör kan utredningen av förslaget ta flera månader.

I de fall där beslutet ska fattas av kommunfullmäktige ska fullmäktige fatta ett beslut senast inom ett år efter det att förslaget anmälts på kommunfullmäktiges sammanträde.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.