Invånardialoger

Som kommun vill vi arbeta aktivt med att lyssna och ta till oss åsikter för att kunna fatta kloka beslut. Framtidens samhälle och välfärd skapar vi som lever, vistas och verkar här tillsammans. Ett sätt att göra det är att bjuda in till invånardialog, där invånarna är med och tycker till, bidrar med erfarenheter, attityder och tankar i olika ämnen.

Aktuella och genomförda invånardialoger

Invånardialoger

År

Kontaktperson

Deltagare

Ansvarig förvaltning

Invånardialog Valsta

2017

Kerstin Alksten, Dina-Maria Jerari

Invånare i Valsta

Kommunledningskontoret

Barndialog Odensala skola

2020

Kerstin Alksten

Grundskoleelever

Komfast och Sivab

Barndialog Steningehöjdens skola - Översiktsplan

2020

Kerstin Alksten

Grundskoleelever

Samhällsbyggnadskontoret

Barndialog Odensala skola - Översiktsplan

2020

Kerstin Alksten

Grundskoleelever

Samhällsbyggnadskontoret

Trivselvandring Galaxskolan

2019

Susanna Carling Palmér

Grundskoleelever

Barn- och utbildningsförvaltningen, Komfast

Dialog - upprustning av strandpromenaden

2020

Marianne Eriksson

Allmänheten

Samhällsbyggnadskontoret

Tyck till om Sigtunas landsbygd

2020

Dina-Maria Jerari

Invånare på landsbygden

Kommunledningskontoret

Översiktsplan 2021

2020

Marie Halldin

Allmänheten

Samhällsbyggnadskontoret

Utveckling av hamnplan i Sigtuna

2019

Josefin Redtzer

Allmänheten

Samhällsbyggnadskontoret

Dialogmöte om trafikstrategin

2018

Marianne Eriksson

Allmänheten

Samhällsbyggnadskontoret

Åtgärsplan kring Garnsviken

2020

Cristina Trigal Dominguez

Markägare

Samhällsbyggnadskontoret


Fotograf: Rosie. sam4, 											sam3, 											sam2, 											sam1. Bild på lekande barn i Valsta centrum. 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.