Så här hanteras din felanmälan om utemiljön

Så hanteras din felanmälan som du skickat in avseende kommunens utomhusmiljö.

Ditt ärende skickas till stadsbyggnadskontoret. Vi kommer att informerar dig om ärendet skickas vidare till annan del av kommunen. Kommunen är en myndighet och din anmälan behandlas därför som allmän handling.

Spara ditt ärendenummer

Varje felanmälan eller synpunkt får ett ärendenummer som visas i svaret du får. Du kan svara på vårt meddelande. Vill du kontakta oss på annat sätt kan vi hjälpa dig snabbare om du anger ditt ärendenummer.

När får jag svar?

Vi svarar oftast inom 5 arbetsdagar men frågor som behöver utredas eller inspekteras på plats kan ta längre tid. Felanmälningar prioriteras medan allmänna synpunkter och önskemål kan ta längre tid att besvara. Vi kontaktar dig om vi skickar ditt ärende vidare till någon annan del av kommunen.

Om det visar sig att ditt ärende gäller något som inte ägs eller sköts av Sigtuna kommun tar vi kontakt med dig så att du har möjlighet att gå vidare till rätt instans.

När blir felet åtgärdat?

Det beror på hur allvarligt det är. Fel som innebär risk för personskada hanteras direkt och går före andra ärenden. En del åtgärder genomförs längre fram, som del i en större planerad insats för ett särskilt område eller vid lämplig årstid.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Om du har begärt återkoppling på ditt ärende hanteras uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer information om personuppgifter här.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.