Dialog och synpunkter

I Sigtuna vill vi att det ska vara enkelt för våra invånare att engagera sig och påverka samhället. Du kan tycka till, göra en felanmälan, lämna ett medborgarförslag eller delta i invånardialoger. Beroende på ärende så finns nedan olika ingångar. Välj det område som passar bäst för ditt ärende.