Kart- och mättjänster

Här kan du beställa kart- och mättjänster och läsa mer om respektive produkt.

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt eller bygga till behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. Kartan används som underlag när man gör en situationsplan för ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för den som söker bygglov och handläggare vid bygglovsprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om och i så fall vilken nybyggnadskarta som krävs för just din åtgärd.

Nybyggnadskartan redovisar relevant geografisk information för bygglovsändamål som till exempel fastighetsgränser, befintliga byggnader, detaljplanegränser och nivåkurvor. Fullständig nybyggnadskarta redovisar anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Leveranstiden för nybyggnadskartan är upp till tre veckor så tänk på att beställa kartan i god tid.

Taxa för nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Avgift (ej moms vid myndighetsutövning)

Fullständig

7930 kronor upp till 3000 kvadratmeter, därefter 2330 kronor per påbörjad 3000 kvadratmeter

Förenklad

3185 kronor upp till 3000 kvadratmeter, därefter 1060 kronor per påbörjad 3000 kvadratmeter

Eventuell fastighetsutredning vid förenklad nybyggnadskarta

timersättning 1459 kronor per timme

Prisexempel för nybyggnadskarta

En fullständig nybyggnadskarta för en tomt på 2500 kvadratmeter kostar 7930 kronor.

En fullständig nybyggnadskarta för en tomt på 7500 kvadratmeter kostar 12590 kronor.

En förenklad nybyggnadskarta för en tomt på 10000 kvadratmeter kostar 6365 kronor.

Tomtkarta

En tomtkarta är en enkel produkt som redovisar det som i dagsläget finns karterat i kommunens primärkarta. Kartan innehåller detaljer såsom fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och höjdkurvor.

Taxa för tomtkarta

Produkt

Avgift (inkl. moms 6%)

Tomtkarta

530 kronor

Flygbilder/ortofoton

Det finns flygbilder över kommunen från 2022. Flygbilder från andra år kan beställas genom Geodataenheten. Flygbilder kan beställas via våra e-tjänster. Flygbilder levereras digitalt som en jpeg-fil.

Taxa för flygbilder

Flygbilder

Avgift (inkl. moms 25%)

Startavgift

1329 kronor

1–100 hektar

1329 kronor

> 100 hektar

399 kronor per påbörjad 100 hektar

Maxpris

13350 kronor

WMS

9912 kronor

Prisexempel för flygbilder:

Beställning på 35 hektar kostar 2658 kronor.

Beställning på 245 hektar kostar 3455 kronor.

Primärkarta

Primärkartan är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar förhållandena på marken. Kartan används främst för detaljplanering men också som underlag till nybyggnadskartor, projekteringskartor, förrättningskartor och ledningskartor.

Kartan innehåller exempelvis fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, gator och vägar, gång- och cykelbanor, byggnader, nivåkurvor och punktvisa höjdangivelser på marken. Kartan kan levereras över valfritt område i valfri skala och med anpassat innehåll. Primärkartan levereras digitalt som en dwg-fil.

Taxa för primärkarta

Primärkarta

Avgift (inkl. moms 25%)

1–10 hektar (minsta beställning 1 hektar)

1329 kronor per hektar

10–25 hektar

665 kronor per hektar

> 25 hektar

399 kronor per hektar

Maxpris

171750 kronor

Prisexempel för primärkarta:

Beställning på 15 hektar kostar 16615 kronor.

1–10 hektar: 1329 x 10 = 13290 kronor
10–15 hektar: 665 x 5 = 3325 kronor
Totalt: 13290 + 3325 = 16615 kronor

Byggnader med takkonstruktioner (LOD 2)

Leverans sker i formatet CityGML.

Taxa för byggnader för takkonstruktioner (LOD 2)

LOD 2

Avgift (inkl. moms 25%)

1–10 hektar (minsta beställning 1 hektar)

1329 kronor per hektar

10–25 hektar

665 kronor per hektar

> 25 hektar

399 kronor per hektar

Maxpris

171750 kronor

Prisexempel för LOD 2:

Beställning på 35 hektar kostar 25260 kronor.

1–10 hektar: 1329 x 10 = 13290 kronor
10–25 hektar: 665 x 15 = 9975 kronor
25–30 hektar: 399 x 5 = 1995 kronor
Totalt: 13290 + 9975 + 1995 = 25260 kronor

Terrängmodell (TIN), LAS-data

Leverans sker som punktmoln i lasformat.

Taxa för terrängmodell (TIN), LAS-data

Terrängmodell, LAS-data

Avgift (inkl. moms 25%)

1–10 hektar (minsta beställning 1 hektar)

1329 kronor per hektar

10–25 hektar

665 kronor per hektar

> 25 hektar

399 kronor per hektar

Maxpris

171750 kronor

Prisexempel för terrängmodell:

Beställning på 100 hektar kostar 53190 kronor.

1–10 hektar: 1329 x 10 = 13290 kronor
10–25 hektar: 665 x 15 = 9975 kronor
25–100 hektar: 399 x 75 = 29925 kronor
Totalt: 13290 + 9975 + 29925 = 53190 kronor

Mättjänster

Kommunen utför på uppdrag olika typer av mättjänster, exempelvis:

  • Utstakning av byggnader i samband med byggnation
  • Lägeskontroll av byggnader och andra anläggningar
  • Påvisning av gränsmarkeringar
  • Inmätnings-/utsättningsuppdrag av olika slag
  • Mätning för projekteringsunderlag
  • Koordinatberäkningar och koordinattransformationer
  • Stomnät
Taxa för mättjänster

Tjänst

Avgift (inkl. moms 25%)

Tidsåtgång

Utstakning - grov

timersättning 1459 kronor per timme

ca 4 timmar

Utstakning - fin

timersättning 1459 kronor per timme

ca 6 timmar

Lägeskontroll

timersättning 1459 kronor per timme

ca 4 timmar

Gränsutvisning

timersättning 1459 kronor per timme

ca 3-4 timmar

Övriga mätuppdrag

timersättning 1459 kronor per timme


Observera att tidsåtgången för mätuppdrag är inklusive förarbete och dokumentation.

Stomnät och koordinatsystem

Sigtuna kommun arbetar i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 i plan och i RH 2000 i höjd.

Våra stomnätspunkter över kommunen finns tillgängliga i Sigtunakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klickar du på en punkt i kartan får du upp koordinater och eventuell punktmarkering. Du kan även ladda ner alla våra punkter via Sigtunakartan genom att klicka på lagernamnet och välja att ladda ner samtliga punkter som en csv-fil.

Övriga tjänster

Vi erbjuder även andra produkter och tjänster inom geografisk information.

Taxa för övriga tjänster

Produkt/tjänst

Avgift (inkl. moms 25%)

GIS-uppdrag

timersättning 1459 kronor per timme

Byggnadskuber (LOD1)

325 kronor per hektar

Höjdmarkgrid

650 kronor per hektar

Gränspunkter 1–10 st (koordinatlista)

1329 kronor

Gränspunkter - tillägg utöver 10 st punkter

131 kronor per punkt

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.