Kart- och mättjänster

Här kan du beställa kart- och mättjänster och läsa mer om respektive produkt.

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt eller bygga till behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. Kartan används som underlag när man gör en situationsplan för ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för den som söker bygglov och handläggare vid bygglovsprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om och i så fall vilken nybyggnadskarta som krävs för just din åtgärd.

Nybyggnadskartan redovisar relevant geografisk information för bygglovsändamål som till exempel fastighetsgränser, befintliga byggnader, detaljplanegränser och nivåkurvor. Fullständig nybyggnadskarta redovisar anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Leveranstiden för nybyggnadskartan är upp till tre veckor så tänk på att beställa kartan i god tid.

Taxa för nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Avgift (ej moms vid myndighetsutövning)

Fullständig

7500 kr upp till 3000 kvm, därefter 2200 kr per påbörjad 3000 kvm

Förenklad

3000 kr upp till 3000 kvm, därefter 1000 kr per påbörjad 3000 kvm

Eventuell fastighetsutredning vid förenklad nybyggnadskarta

timersättning 1375 kr/timme

Prisexempel för nybyggnadskarta

En fullständig nybyggnadskarta för en tomt på 2500 kvadratmeter kostar 7500 kronor.

En fullständig nybyggnadskarta för en tomt på 7500 kvadratmeter kostar 11900 kronor.

En förenklad nybyggnadskarta för en tomt på 10000 kvadratmeter kostar 6000 kronor.

Tomtkarta

En tomtkarta är en enkel produkt som redovisar det som i dagsläget finns karterat i kommunens primärkarta. Kartan innehåller detaljer såsom fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och höjdkurvor.

Taxa för tomtkarta

Produkt

Avgift (inkl. moms 6%)

Tomtkarta

530 kr

Flygbilder/ortofoton

Det finns flygbilder över kommunen från 2020. Flygbilder från andra år kan beställas genom Geodataenheten. Flygbilder kan beställas via våra e-tjänster. Flygbilder levereras digitalt (jpg).

Taxa för flygbilder

Flygbilder

Avgift (inkl. moms 25%)

Startavgift

1250 kr

1–100 hektar

1250 kr

> 100 hektar

375 kr per påbörjad 100 hektar

Maxpris

12625 kr

WMS

9375 kr

Prisexempel för flygbilder:

Beställning på 35 hektar kostar 2500 kronor.

Beställning på 245 hektar kostar 3250 kronor.

Primärkarta

Primärkartan är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar förhållandena på marken. Kartan används främst för detaljplanering men också som underlag till nybyggnadskartor, projekteringskartor, förrättningskartor och ledningskartor.

Kartan innehåller exempelvis fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, gator och vägar, gång- och cykelbanor, byggnader, nivåkurvor och punktvisa höjdangivelser på marken. Kartan kan levereras över valfritt område i valfri skala och med anpassat innehåll. Primärkartan levereras digitalt (dwg).

Taxa för primärkarta

Primärkarta

Avgift (inkl. moms 25%)

1–10 hektar (minsta beställning 1 hektar)

1250 kr/hektar

10–25 hektar

625 kr/hektar

> 25 hektar

375 kr/hektar

Maxpris

162500 kr

Prisexempel för primärkarta:

Beställning på 15 hektar kostar 15625 kr.

1–10 hektar: 1250 x 10 = 12500 kr
10–15 hektar: 625 x 5 = 3125 kr
Totalt: 12500 + 3125 = 15625 kr

Mättjänster

Kommunen utför på uppdrag olika typer av mättjänster, exempelvis:

  • Utstakning av byggnader i samband med byggnation
  • Lägeskontroll av byggnader och andra anläggningar
  • Påvisning av gränsmarkeringar
  • Inmätnings-/utsättningsuppdrag av olika slag
  • Mätning för projekteringsunderlag
  • Koordinatberäkningar och koordinattransformationer
  • Stomnät
Taxa för mättjänster

Tjänst

Avgift (inkl. moms 25%)

Tidsåtgång

Utstakning - grov

timersättning 1375 kr/timme

ca 4 timmar

Utstakning - fin

timersättning 1375 kr/timme

ca 6 timmar

Lägeskontroll

timersättning 1375 kr/timme

ca 4 timmar

Gränsutvisning

timersättning 1375 kr/timme

ca 3-4 timmar

Övriga mätuppdrag

timersättning 1375 kr/timme


Observera att tidsåtgången för mätuppdrag är inklusive förarbete och dokumentation.

Stomnät och koordinatsystem

Sigtuna kommun arbetar i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 i plan och i RH 2000 i höjd.

Våra stomnätspunkter över kommunen finns tillgängliga i Sigtunakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klickar du på en punkt i kartan får du upp koordinater och eventuell punktmarkering. Du kan även ladda ner alla våra punkter via Sigtunakartan genom att klicka på lagernamnet och välja att ladda ner samtliga punkter som en csv-fil.

Övriga tjänster

Vi erbjuder även andra produkter och tjänster inom geografisk information.

Taxa för övriga tjänster

Produkt/tjänst

Avgift (inkl. moms 25%)

GIS-uppdrag

timersättning 1375 kr/timme

Byggnader med takkonstruktion (LOD 2)

1375 kr/hektar

Byggnadskuber (LOD1)

312 kr/hektar

Terrängmodell (TIN), Laserdata

1375 kr/hektar

Höjdmarkgrid

625 kr/hektar

Gränspunkter 1–10 st (koordinatlista)

1250 kr

Gränspunkter - tillägg utöver 10 st punkter

125 kr/punkt

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.