Skattesatser

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Sigtuna kommun 20 kronor i kommunalskatt.

Avgifter och skatter som du betalar

Förutom kommunalskatt finns landstingsskatt, begravningsavgift och kyrkoavgift. Landstingsskatten och begravningsavgiften är obligatorisk. Kyrkoavgiften betalas av medlemmarna i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften kan variera mellan olika församlingar.

Skatter och avgifter i Sigtuna kommun

Skatt/avgift

Skatt/avgift i procent

Kommunalskatt

20.00

Landstingsskatt

12.08

Avgift Svenska kyrkan

1.12

Begravningsavgift

0.253

2018 använde vi 100 kronor i skatt så här

Belopp kronor

Verksamhet

23,71

till grundskola år f-9

14, 80

till förskola

12,80

till vård och omsorg om äldre

8,29

till verksamhet för funktionshindrade

8,05

till gymnasieskola

6,93

till fritidsverksamhet främst för barn och ungdomar

5,91

till individ- och familjeomsorg

4,78

till kommunövergripande administration

3,80

till infrastruktur, fysisk planering och naturvård

2,12

till arbetsmarknadspolitiska åtgärder inkl ekonomiskt bistånd

1,63

till räddningstjänst

1,53

till psykiatriverksamhet

1,49

till bibliotek och kulturverksamhet

1,47

till vuxenutbildning

0,99

till kommunfullmäktige och nämndverksamhet

0,84

till kulturskola

0,32

till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

0,20

till överförmynderiarbete

0,16

till risk- och säkerhetsåtgärder

0,13

till familjerättsarbete

0,05

till genomförande av allmänna val


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.