Skattesatser

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Sigtuna kommun 20 kronor i kommunalskatt.

Avgifter och skatter som du betalar

Förutom kommunalskatt finns regionskatt, begravningsavgift och kyrkoavgift. Regionskatten och begravningsavgiften är obligatorisk. Kyrkoavgiften betalas av medlemmarna i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften kan variera mellan olika församlingar.

Skatter och avgifter i Sigtuna kommun 2024

Skatt/avgift

Skatt/avgift i procent

Kommunalskatt

20,00

Regionskatt

12,38

Begravningsavgift*

0,277

Kyrkoavgift Svenska kyrkan**

avgift för medlemmar i Svenska Kyrkan, se ditt skattebesked

Källa: Sigtuna kommun Mål och budget, SCB och Svenska kyrkan.

*Begravningsavgift betalas till Svenska kyrkan av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten.

**Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2024 är 1,04 kronor per intjänad hundralapp.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.