Skattesatser

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Sigtuna kommun 20 kronor i kommunalskatt.

Avgifter och skatter som du betalar

Förutom kommunalskatt finns landstingsskatt, begravningsavgift och kyrkoavgift. Landstingsskatten och begravningsavgiften är obligatorisk. Kyrkoavgiften betalas av medlemmarna i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften kan variera mellan olika församlingar.

Skatter och avgifter i Sigtuna kommun

Skatt/avgift

Skatt/avgift i procent

Kommunalskatt

20,00

Landstingsskatt

12,08

Avgift Svenska kyrkan

1,12

Begravningsavgift

0,253

2022 fördelas 100 kronor i skatt så här

Belopp kronor

Verksamhet

28,00

till grundskola år f-9, grundsärskola och fritids

13,86

till förskola

11,41

till äldreomsorg

9,19

till verksamhet för funktionsnedsatta

9,06

till gymnasieskola och vuxenutbildning

8,67

till övrigt

6,20

till individ- och familjeomsorg

4,74

till stadsbyggnad

3,83

till fritidsverksamhet

2,63

till arbetsmarknadspolitiska åtgärder inklusive försörjningsstöd

1,40

till socialpsykiatri

1,02

till bibliotek och kulturverksamhet


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.