E-handel

E-handel i Sigtuna kommun innebär att de företag och leverantörer som har ramavtal med kommunen ska kunna skicka e-faktura till oss, samt ha möjlighet att ta emot en elektronisk order i de fall det är önskvärt.

Innehåll på denna sida

Anslutning till e-handel

Sigtuna kommun har ett standardiserat e-handelssystem, vilket även används av flera andra myndigheter och kommuner i Sverige. Målsättningen är att alla nya ramavtalsleverantörer ska ansluta sig till Sigtuna kommuns inköpssystem där det är ekonomiskt försvarbart. Vid anslutning till e-handel med Sigtuna kommun skickar vi elektroniska beställningar till de anslutna leverantörerna. De anslutna leverantörerna är i första hand varuleverantörer och står för den största delen av kommunens inköp inom förbrukningsvaror.

Flera olika lösningar för anslutning finns. Som ansluten leverantör vid en enkel anslutning skickar du er prislista i en ifylld prislistmall till oss, som därefter läses in i vårt inköpssystem. Vi har även mer långtgående integration, där ni skickar en prisfil i EDIFACT- eller SVE-format till oss från ert ekonomisystem. Ytterligare en lösning är att ni ansluts till vårt inköpssystem via en PunchOut-lösning, där er Web-shop länkas till vårt inköpssystem.

För att ta emot en order elektroniskt behöver du som leverantör ett system som har denna funktion. Du kan även använda en webb-portal som tar emot e-orders, och där du även kan skapa en elektronisk faktura. Den enklaste anslutningen är dock att du tar emot beställningar som e-post och använder webb-portalen för att skapa en elektronisk faktura. Marknaden har flera förmedlare av e-kommunikation mellan företag som du kan välja mellan.

E-handel resulterar i hög avtalstrohet då kommunens anställda lotsas att beställa från avtalade leverantörer. Då de avtalade leverantörerna är samlade i e-handelssystemet, underlättas för beställarna att hitta rätt leverantör och rätt pris.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.