Kommunens värdegrund

Från förskola till äldreboende, från rent vatten till avfallssortering, från bostadsbyggande till naturreservat; kommunens ansvar och uppdrag berör många delar av människors dagliga liv.

Sigtuna kommun utvecklas snabbt och starkt, vilket ställer allt högre krav på hur kommunen utför sitt uppdrag och möter kommuninvånarna.
Värdegrunden beskriver hur Sigtuna kommuns ledning och medarbetare ser på dem som är berörda och beroende av kommunens verksamhet. Den ger utryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus i det vi åstadkommer.

Det här är värdegrunden:

  • Invånaren först
  • Allas lika värde
  • Kvalitet i fokus

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.