Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

När går det viktiga meddelandet till allmänheten ut?

När något allvarligt händer i samhället finns det två typer av meddelande för att påkalla allmänhetens uppmärksamhet. Det är: varning och information.

  • Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön.
  • Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön.

Hur går  det viktiga meddelandet till Allmänheten ut?

Informationen kan komma till dig:

I vissa fall kan informationen komma via:

  • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • sms till din mobil om den är registrerad, eller används, i det drabbade området.

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik.

Hesa Fredrik (utomhusvarning med tyfoner)

Varningssystemet som ljuder utomhus består av cirka 4 500 ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige och i särskilda områden runt kärnkraftverken. De kan användas för varning vid alla typer av faror.

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten medan kommunerna ansvarar för drift och underhåll och är användare av systemet. Ljudsändarna sitter vanligtvis monterade på hustak på offentliga byggnader. Information om vilka tätorter som har utomhusvarningssystemet kan man få av kommunernas räddningstjänster.

Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. Vid andra riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Testsignal var tredje månad

Utomhussignalen testas var tredje månad. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Vad betyder larmet?

Viktigt meddelande

Det är en 7 sekunder signal och 14 sekunders uppehåll och repeteras 6 gånger.

Flyglarm

Larmsignalen används när det finns risk för anfall från luften.

Det är en 2 sekunder signal och 2 sekunders uppehåll under 2 minuter.

Beredskapslarm

Larmsignalen används när det är fara för krig.

Det är en 30 sekunder signal och 15 sekunders uppehåll under 5 minuter.

Faran är över

Larmsignalen används när faran som varnats för är över

Det är en signal i 30 sekunder.

När varningssignalen ljuder ska du:

  1. Söka skydd inomhus
  2. Stänga dörrar, fönster och ventiler
  3. Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.