Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en plats där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion kan få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och enklare förtäring.

Vilken funktion fyller en trygghetspunkt?

Vid störning i dricksvattenförsörjningen kan berörda trygghetspunkter vara utlämningsställe för nödvatten till allmänheten.

Vid exempelvis brand kan trygghetspunkter fungera som evakueringslokal.

Trygghetspunkterna kan spela en viktig roll som informationscenter vid händelser som kan skapa social oro.

Vid större störning i elnätet kan reservkraft kopplas till trygghetspunkterna.

Sigtuna kommun har fyra utvalda trygghetspunkter

  • Vikingahallen
  • Ekilla sporthall
  • Prästängshallen
  • Rosershallen

Trygghetspunkternas placering i Sigtunakartan.

Vilka krav uppfyller en trygghetspunkt?

Vi ser kontinuerligt över våra trygghetspunkter i Sigtuna kommun för att täcka behovet av kapacitet och geografisk spridning. För att vi ska starta en trygghetspunkt ställer vi höga krav på robusthet.

  • Säkerställd elförsörjning
  • Trygghetspunkten ska vara inkluderad i kommunens nödvattenplan
  • Köksfunktion och möjlighet till enklare förtäring
  • Trygghetspunkten ska inte påverka kommunens samhällsviktiga verksamhet som eventuellt drivs i lokalen

Hur vet jag att en trygghetspunkt aktiverats vid samhällsstörning?

Sigtuna kommuns egna informationskanaler används för att informera om att en eller flera trygghetspunkter aktiveras. I tillägg kan P4 Stockholm användas.

Vilka bemannar en trygghetspunkt?

På trygghetspunkterna finns personal från Frivilliga resursgrupp. FRG leds av Sigtuna kommuns centrala krisledning. Personalen som bemannar trygghetspunkterna är utbildade och har övat för uppgiften. Om du är intresserad av att delta i en frivillig resursgrupp får du gärna kontakta FRG Sigtuna.

Kommunens krisstödsorganisation (POSOM) kan också aktiveras till en trygghetspunkt.

Krisstöd står för allt medmänskligt, praktiskt, psykologiskt och socialt stöd som olika samhällsinstanser förmedlar i samband med en större olycka, katastrof eller annan typ av allvarlig händelse där samhällets ordinarie resurser inte räcker till eller när det inte finns någon ordinarie verksamhet som har ansvaret. Syftet med krisstödet är att förebygga psykisk ohälsa efter en potentiellt traumatisk upplevelse.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.