Bygg- och miljöförvaltningen

Ny förvaltning från årsskiftet 2021. Ansvarar för bland annat bygglov, miljö- och hälsoskyddsfrågor och tillståndsprövning.

En förvaltning där vi renodlar olika typer av beslut som kommunen tar mot enskild för bättre samverkan och service gentemot våra invånare. Här ingår exempelvis bygglov, miljö- och hälsoskyddsfrågor och tillståndsprövning.
De tidigare bygg- och trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden bildar nu bygg- och miljönämnden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.