Planer och målsättningar för hållbar utveckling

Sigtuna kommun har flera strategiska planer som styr verksamheterna i deras arbete med hållbar utveckling.

Landsbygdsstrategi

Landsbygden i Sigtuna är en betydande del av kommunens identitet där alla landsbygdsdelar och dess unika kvaliteter ska tas till vara på och utvecklas efter deras förutsättningar. Under 2022-2023 tar Sigtuna kommun fram en landsbygdsstrategi som ska vara ett väl genomarbetat och förankrat dokument som ligger till grund för en hållbar landsbygdsutveckling där möjligheterna att bo och verka på landsbygden stärks.

Landsbygdsstrategin kommer att omfatta hela kommunens landsbygd och syftar till att samla och hantera de utmaningar och möjligheter som finns på landsbygden men också innehålla övergripande mål och inriktningar för långsiktigt hållbara och levande landsbygder. Landsbygdstrategin planeras att vara klar i slutet av 2023.

Plan för klimatsmart Sigtuna

I planen för ett klimatsmart Sigtuna Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster. förtydligas kommunens roll att möjliggöra nollutsläpp av växthusgaser inom kommunens geografiska yta till år 2040. Klimatsmart Sigtuna omfattar också den kommunala organisationen, som ska vara föregångare och drivande i klimatarbetet.

Målsättningar för Sigtuna kommun:

  • Fossilfri personbilsflotta inom kommunorganisationen år 2025
  • Fossilfri kommunorganisation år 2030
  • Fossilfri kommun senast år 2040

För att nå målen arbetar Sigtuna kommun strategiskt inom några prioriterade områden: konsumtion, samhällsplanering, byggnation och energi samt resor och transporter.

Mamma och son cyklar längs landsvägen.

Program för Måltidsverksamheten

Program för måltidsverksamheten i Sigtuna kommun Pdf, 274.9 kB, öppnas i nytt fönster. syftar till att minska matens miljö- och klimatpåverkan och innehåller mål och inriktningar som ska vara vägledande för kommunens verksamheter.

Målsättningar för Sigtuna kommun:

  • Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter ska vara 60 procent år 2030
  • Matsvinnet i kommunens matenheter ska succesivt minska
  • Matens klimatpåverkan ska minska över tid

Miljöprogram för Sigtuna kommun

I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål som beslutades av Riksdagen år 1999 (förutom målet Rikt växt- och djurliv som beslutades år 2005). Miljömålen, som är generationsmål där ambitionen är att lämna över en bättre miljö till kommande generationer, bör vara uppnådda till år 2020. Målet om begränsad klimatpåverkan är satt att nås till år 2050. Hur Sigtuna kommun ska bidra till att uppfylla de nationella miljömålen är beskrivet i Miljöprogram för Sigtuna kommun Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.