Agenda 2030

Globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är den hittills mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare antagit. I Sigtuna kommun arbetar vi aktivt för att bidra till målen.

Innehåll på denna sida

Illustration av de 17 globala målen som kallas för Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet/FN

De 17 globala målen som kallas för Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet/FN

Internationellt

Den 25 september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. I begreppet hållbar utveckling ingår såväl social, som ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Sverige

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Mandatet löpte fram till mars 2019.

Delegationen har haft i uppdrag att:

 • föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen
 • främja informations- och kunskapsspridning
 • förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer

Delegationens förslag är att sex områden bör prioriteras av regeringen i deras fortsatta arbete med Agenda 2030. Prioriterade områden:

 • ett jämlikt och jämställt samhälle
 • hållbara städer
 • en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
 • ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
 • hållbara och hälsosamma livsmedel
 • stärkt kunskap och innovation

Sigtuna kommun

I Sigtuna kommun arbetar vi aktivt för att bidra till de globala Agenda 2030 i vår verksamhet. Det kan handla om allt från hur vi jobbar med trygghet i skolan, delaktighet och ett innovativt näringsliv till källsortering, solceller och matsvinn. Vi vill även underlätta för kommunens invånare att ta hållbara beslut som bidrar till de globala Agenda 2030 målen och utökad hållbarhet inom kommunen.

Agenda 2030-beredning

En politisk Agenda 2030-beredning har inrättats i syfte att förstärka kommunens arbete med övergripande hållbarhetsfrågor. Agenda 2030-beredningen är ett forum för den politiska ledningen under kommunstyrelsen och har till uppgift att följa, bereda och stämma av i övergripande strategiska hållbarhetsfrågor såsom:

 • övergripande implementering och kommunikation av Agenda 2030
 • klimat, miljö och samhällsplanering
 • barnens rättigheter, tillgänglighet, invånardelaktighet, integration och segregation, folkhälsa, nationella minoriteter
  (eventuellt andra frågor som kan beaktas ur ett brett hållbarhetsperspektiv och som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområden)

Beredningen ska stödja de kommunala verksamheternas arbete inom dessa områden. Den kan även följa hur nämnderna arbetar, eller avser att arbeta, med Agenda 2030-området. Beredningens arbete skall inte påverka nämndernas ansvar för deras frågor.

Agenda 2030-beredningen består av åtta ledamöter som motsvarar ordföranden i kommunens nämnder.

Glokala Sverige

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Svenska FN-förbundet startat upp Glokala Sverige. Projektet, som syftar till att öka förutsättningarna för att hela Sverige ska vara med och uppnå de globala målen för hållbar utveckling, startade för två år sedan och har nu sammanlagt 146 deltagande kommuner och regioner. Inför 2020 godkändes 49 kommuner, däribland Sigtuna.

Som en del i arbetet med Agenda 2030 har Sigtuna kommun gått med i Glokala Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Syftet med projektet är att växla upp hållbarhetsarbetet ytterligare genom samverkan med 146 kommuner och regioner.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.