Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling är en handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030. Sigtuna kommun arbetar aktivt för att bidra till målen. Här kan du lära dig mera om hur det arbetet ser ut och hur var och en av oss kan bidra till ett mer hållbart Sigtuna.

Från ord till handling

Vid en första anblick kan Agenda 2030 och de 17 globala målen framstå som såväl många till antalet som komplexa. Våra kloka barn, som jobbar aktivt med målen, förklarar i en serie filmer vilka konkreta steg kommunen tar för att vara ännu mer hållbart.

Sigvända ger spillmaterial nytt liv

SigVända är kommunens egen återanvändningscentral. Här kan kommunens förskolpedagoger hämta alla möjliga rest- och spillmaterial som barnen sedan får använda i sitt skapande.
SigVända är ett bra exempel på hur Sigtuna kommun arbetar med Agenda 2030 och mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Så här jobbar vi med livsmedel och matsvinn

Så här jobbar vi med hållbar energi

Så här jobbar vi med trygghet

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2020 tar kommunen fram en hållbarhetsredovisning som bilaga till årsredovisningen som är en kvalitativ komplettering och uppföljning under kommunfullmäktiges mål "hållbar samhällsutveckling". Hållbarhetsredovisningen tar hänsyn till alla tre hållbarhetsperspektiv: miljömässig, social och ekonomisk. Länken till dokumentet ligger längst ner på sidan.

Illustration av de 17 globala målen som kallas för Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet/FN

De 17 globala målen i Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet/FN

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.