Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling är en handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030. Sigtuna kommun arbetar aktivt för att bidra till målen. Här kan du lära dig mera om hur det arbetet ser ut och hur var och en av oss kan bidra till ett mer hållbart Sigtuna.

Från ord till handling

Vid en första anblick kan Agenda 2030 och de 17 globala målen framstå som såväl många till antalet som komplexa. Våra kloka barn, som jobbar aktivt med målen, förklarar i en serie filmer vilka konkreta steg kommunen tar för att vara ännu mer hållbart.

Så här jobbar vi med livsmedel och matsvinn

Agenda 2030-utskott

För att förstärka kommunens arbete med övergripande hållbarhetsfrågor finns ett politisk Agenda 2030-utskott. Agenda 2030-utskottet är ett forum för den politiska ledningen under kommunstyrelsen och har till uppgift att följa, bereda och stämma av i övergripande strategiska hållbarhetsfrågor.

Agenda 2030-utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Beredningen omvärldsbevakar och vidareutbildar sig kontinuerligt. Kommunens politiker har bland annat utbildat sig i förebyggande och främjande arbete för bättre folkhälsa med hjälp av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Här kan du läsa en intervju med Gill Brodin (C), ordförande i Agenda 2030-beredningen om beredningens första år.

Hållbarhetsredovisning

2021 har kommunen för första gången tagit fram en hållbarhetsredovisning som bilaga till årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen ersätter den tidigare verksamhetsberättelsen för miljö och tar hänsyn till alla tre hållbarhetsperspektiv: miljömässig, social och ekonomisk. Länken till dokumentet ligger längst ner på sidan.

Illustration av de 17 globala målen som kallas för Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet/FN

De 17 globala målen i Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet/FN

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.