Vanliga frågor och svar

Sigtuna kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu.

För invånare

När ska jag kontakta vården?

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.
Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa virustider?

Håll avstånd till andra, två meter är en bra regel.
Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant.

Stanna hemma när du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Stanna hemma tills du är helt frisk och två dagar extra.

Undvik att träffa äldre personer och andra som är i riskgrupp.

Om en person i familjen är sjuk - måste alla stanna hemma då?

Nej, så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har symtom kan de göra som vanligt och gå till skola, förskola eller jobb.

Men det är viktigt att stanna hemma om ni känner er sjuka med symtom även om ni bara känner er lite sjuka, för att inte riskera att smitta andra.

Varför är inte Midgårdsbadets utedel öppen?

För att öppna Midgårdsbadets utedel för gäster under den rådande coronapandemin måste Sigtuna kommun säkerställa att vi kan erbjuda en verksamhet som minimerar trängsel och minskar risken för smittspridning. Efter att ha undersökt förutsättningarna för detta bedömer vi att detta inte kan garanteras och väljer därför att inte öppna Midgårdsbadets utedel sommaren 2020.

Vilka av kommunens verksamheter har stängt på grund av rådande omständigheter?

All undervisning för elever på Arlandagymnasiet och komvux sker på distans. I nuläget bedrivs verksamheten som vanligt i de kommunala förskolorna och grundskolorna.
Tänk på att alltid stanna hemma om du har sjukdomssymtom som exempelvis feber, hosta, halsont eller andra symtom på luftvägsinfektioner.
Det gäller av omtanke om såväl dig själv som andra och oavsett om du exempelvis tänkt besöka biblioteket, ungdomsmottagningen eller någon annan verksamhet.

Jag har tänkt gå på en föreställning som äger rum i Sigtuna kommun. Blir den av?

Det är alltid arrangörernas ansvar och beslut vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna.
Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Ett beslut som fattats av regeringen. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Kommer mina träningar och matcher att ställas in?

När det gäller mindre arrangemang, såsom matcher, cuper och träningar är varje förening ansvarig för den verksamhet som genomförs. Föreningen tar beslut om vad som gäller, om exempelvis träningar och matcher ställs in.

Alla större idrottsevenemang med över 50 besökare ställs in.

För dig med anhörig inom kommunens äldreomsorg och omsorg

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på något av kommunens särskilda boenden?

Vi erbjuder besök utomhus på samtliga särskilda boenden. Alla besök innebär dock en ökad risk för smittspridning, varför vi har följande riktlinjer. Vi kommer att följa detta noggrant ur smittspridningssynpunkt.
Mötesregler för utomhusbesök av anhöriga:

· Mötet ska bokas med enhetschef

· Max antal anhöriga är två personer

· Ingen närvarande vid mötet får uppvisa några förkylningssymptom, alla ska vara friska.

· Ni kommer att erbjudas visir under besöket eller besök vid plexiglas-skärmar för att göra besöken så säkra som möjligt. Detta enligt överenskommelse med enhetschef.

· Fysisk kontakt med den boende ( er närstående) är inte tillåten

· Det är inte tillåtet att gå över till andra sidan av mötesväggen

· Det är inte tillåtet att dela fikabröd eller annat med varandra

· Personalens instruktioner och anvisningar ska alltid följas

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på något av kommunens omsorgsboenden?

Inom omsorgen för funktionsnedsatta råder besöksrestriktioner på gruppboenden. Det innebär att den boende endast tar emot en besökare åt gången dag- och kvällstid. På natten tas inga besök emot. Besökare ska endast vistas i den boendes lägenhet.

Vad händer med kommunens dagliga verksamheter ?

För att inte utsätta brukare för smittorisk har all daglig verksamhet i Sigtuna kommun stängt från och med den 27 april 2020.
Utgångspunkten är att daglig verksamhet istället ska utföras på gruppboendet.

Kommer det även fortsättningsvis att arrangeras träffar i Träffpunkt Märsta och Träffpunkt Sigtuna?

För att motverka spridning av det nya coronaviruset, som visat sig drabba de äldre hårt, stänger Sigtuna kommun ner Träffpunkterna tillfälligt. Detta beslut togs den 12 mars och kommer att gälla till dess att behovet bedöms annorlunda.

Hur tänker ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien inom vård- och omsorg, och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.
Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Hur arbetar ni med att förhindra att någon smittas?

Vi följer våra hygienrutiner och våra medarbetare stannar hemma om de är sjuka. Vid misstänkt och/eller konstaterad smitta använder personalen anvisad skyddsutrustning och den sjuke isoleras från andra brukare.

Vad har personalen fått för restriktioner/instruktioner?

Personal som är sjuk, även vid milda symtom, är inte på jobbet. Det finns även goda möjlighet till provtagning både under pågående infektion eller för att se om man har antikroppar.

Vad händer om min anhörige, som bor på ett av Sigtuna kommuns äldreboenden, börjar visa symtom?

Då kommer din anhörig att isoleras från andra brukare men givetvis få hjälp med det som behövs i form av vård och omsorg. Vid konstaterad smitta inleds en smittspårning som ansvarig läkare leder.

Kommer jag som anhörig att få reda på om min anhörige är smittad?

Om din anhörige samtycker till att du får ta del av informationen så blir du informerad.

Hur påverkas kommunens anhörigstöd?

Anhörigstödets fysiska möten, som enskilda samtal och anhöriggrupper, är pausade på obestämd tid. Naturligtvis finns vi kvar som stöd för dig som har frågor och funderingar, känner oro eller bara vill ha någon att prata med. Ring oss på vardagar mellan klockan 9 och 12 på telefonnummer 08-591 264 27 eller 08-591 260 39, så hjälper vi dig.

För vårdnadshavare med barn i förskola och skola

Vad händer om regeringen tar beslut att stänga skolor och förskolor?

Om ett sådant beslut skulle fattas, har Sigtuna kommun beredskap för att kunna erbjuda omsorg för de barn/elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Det är kommunen som beslutar vem som kan erbjudas omsorg.

Vilka anses ha ett arbete som klassas som samhällsviktig verksamhet?

De som utför uppgifter inom verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. Läs mer om samhällsviktig verksamhet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska Sigtuna kommun införa distansundervisning för grundskolan?

Sigtuna kommuns förskolor och skolar fortsätter håller öppet som vanligt även till hösten, men vi har en god beredskap för att ta kunna ta nya beslut i om rekommendationerna på nationell nivå ändras.

Gör ni några anpassningar i undervisningen?

All verksamhet fortgår som vanligt.

Vi har beslutat att alla aktiviteter utanför skolan som studiebesök, utflykter, konserter mm inte ska genomföras. Med anledning av situationen har vi också beslutat att vårens prao för eleverna i årskurs 8 skjuts upp.

Mitt barn har varit sjuk, när kan mitt barn återgå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till verksamheten två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några som helst symtom.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan, bör jag hålla mitt barn hemma?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom som snuva, hosta eller feber - även limilda symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Barn som uppvisar symtom kommer att skickas hem från verksamheten.

Mitt barn har varit hemma mycket på grund av smittrisk och har inte utnyttjat sin barnomsorgsplats. Behöver jag betala för den?

Avgiftsvillkoren gäller som vanligt. Avgiften debiteras för innevarande månad och betalas 12 månader per år. Inga avdrag sker om barnet är sjuk eller ledig.

Det går rykten om smittade i mitt barns skola, hur gör vi nu?

Skulle Sigtuna kommun få fall av covid-19 på en skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Städar ni skolornas och förskolornas lokaler oftare nu?

Vi har anpassat städningen i dessa lokaler så att viss städning som tidigare enbart utfördes en gång per vecka, till exempel att rengöra och torka av ytor som dörrhandtag, strömbrytare och räcken, nu utförs varje dag.

För dig som företagare

Vad händer med kommunens näringslivsgala?

Årets företagare, årets besöksnäringsföretag, årets eldsjäl, årets nyetablering och årets innovatör kommer givetvis att uppmärksammas även detta år, men på annat sätt än genom en fysisk gala. Här är de nominerade företagen och personerna.

Vad händer med de inplanerade näringslivsluncherna och företagsbesöken?

Vi följer myndigheternas rekommendationer om sociala sammankomster. Håll koll på vår evenemangskalender på hemsidan som uppdateras kontinuerligt.

Kan jag fortsätta anmäla mig till företagslotsen?

Ja. Vi fortsätter erbjuda den här kostnadsfria servicen till kommunens företagare, som gör det möjligt att träffa ansvariga inom flera myndighetsområden vid ett och samma tillfälle.

Vilka nya föreskrifter gäller för mig som driver restaurang eller café?

Besökare får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid barer är inte tillåten. Dessa åtgärder har vidtagits för att undvika trängsel då det är viktigt att hålla avstånd för att minska risken för smittspridning. Det finns ägaren som har ett ansvar för att det inte blir för stor trängsel på barer, restauranger och dylikt. Det här gäller även för uteserveringar.

Vad kan vi som driver restauranger, barer och caféer göra för att förhindra smittspridning?

Alla företag som driver restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet ska se till så att det finns rutiner för hur smittspridning ska förhindras bland besökare. Man måste regelbundet utföra riskbedömningar efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

Som restaurang- eller caféägare, behöver jag ändra våra hygien- och städrutiner?

Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med Corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Handtvätt med tvål och vatten är bästa försvaret mot spridning av olika typer av infektioner. Tvätta händerna ofta och torka dem torra efteråt. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit.

Folkhälsomyndigheten besvarar frågor om covid-19

Folkhälsomyndighetens frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.