Vaccination mot covid-19

Nu finns ett vaccin mot covid-19. Utgångpunkten är att den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död.

De grupper som först prioriteras är äldre som bor på äldreboenden och de som har hemtjänst. Även vissa personalgrupper har förtur. Tillgången på vaccination i landet avgör sedan hur snabbt det går att erbjuda vaccination till ytterligare grupper.

Brev från Region Stockholm

Med start den 8 mars kommer Region Stockholm börja skicka brev till de cirka 100 000 personer som är folkbokförda i Stockholms län och är födda 1941 eller tidigare.
Brevet från Region Stockholm innehåller information om hur man bokar tid på sin vårdcentral för vaccination mot covid-19. Det innehåller också information om hur man går till väga om man för tillfället inte är registrerad hos en vårdcentral.

Region Stockholm vill skicka med en önskan om att du som är i målgruppen inte kontaktar din vårdcentral innan du fått brevet. Nu måste alla tillgängliga resurser användas effektivt.

Brevet postas i omgångar, för att ge fler en chans att boka in en tid när brevet kommer. Med postgången inräknad bör alla personer i målgruppen som är folkbokförda i Sigtuna kommun få brevet inom 2 veckor från 8 mars. Brevet innehåller information på svenska och engelska samt ger kortare information på arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska.

Enligt Region Stockholm är vaccintillgången fortfarande låg vilket är den främsta anledningen till den nuvarande vaccinationstakten.

Via 1177 hittar du mer tillgänglig informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Vaccinationerna genomförs successivt enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och i den takt som vaccintillgången tillåter.
  • Alla kommer att få vaccinera sig och du kommer att få information när det är dags för dig.

Vanliga frågor och svar

Varför ska jag vaccinera mig?

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i sjukdomen. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen om många väljer att vaccinera sig.

Hur går vaccinationen till?

Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration.
En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Hur mår jag efteråt?

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig reaktion i kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna har studerats.
Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Det har också satsats stora resurser på att ta fram vaccin.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkännslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och bedömning av nyttan med vaccinetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kommer jag kunna vaccinera mig?

Utgångpunkten är att den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för att bli allvarligt sjuk eller dö.
Tillgången på vaccination avgör sedan hur snabbt det går att erbjuda vaccination till ytterligare grupper.

Det är Region Stockholm som har ansvaret för planering och genomförandet av vaccinationen och kommer skicka ut mera information när det är dags för just dig att boka tid för vaccination. På 1177 kan du läsa mera om det.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Informationen finns även översatt till lätt svenska och flera språk. 

Är vaccinationen frivillig?

Ja.

Vilka rekommenderas att inte vaccinera sig?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget. Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn eller gravida har fått vaccin.
Rådgör med en läkare innan vaccinationen om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19länk till annan webbplats om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Kostar det någonting att vaccinera sig mot Covid-19?

Nej, vaccinationen är kostnadsfri.

Telefonlinje för information på olika språk, även allmänna råd om covid-19 och sjukvårdsrådgivning

Telefonnummer: 08-123 680 00, vardagar klockan 9-15.

Utanför dessa tider går det att lämna meddelande så ringer de upp så snart de kan. De svarar på tolv olika språk: engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.