Till vårdnadshavare med barn i förskola och skola

Under den pågående coronapandemin bevakar Sigtuna kommun händelseutvecklingen och följer de rekommendationer som myndigheterna tar fram.

Håll dig uppdaterad

Smittspridningen av Covid-19 i samhället påverkar våra verksamheter på olika sätt.

För detaljerad information om vad som gäller på just ditt barns förskola eller skola hänvisar vi till plattformen Unikum.

Du hittar kommunens grundskolor här

Du hittar kommunens förskolor här

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Än är inte pandemin över

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla med symtom att stanna hemma och testa sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Stanna hemma och testa dig när du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion, till exempel

 • halsont
 • feber
 • hosta
 • eller sjukdomskänsla.

Barn och unga bör provtas

Har någon som ni bor med Covid-19 ska även den som är vaccinerad stanna hemma från förskola, skola eller annan verksamhet under 7 dygn och även testa sig.

Barn som går i förskola eller haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret behöver inte provta sig. Detta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation från den 1 december. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid negativ test för covid-19 kan återgång till förskola, skola och fritidsaktiviteter när man

 • varit feberfri ett dygn
 • och känner sig frisk, även om det kvarstår vissa luftvägssymtom.
  I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka med ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola och aktiviteter

Vid positiv test för covid-19 kan återgång till förskola, skola och fritidsaktiviteter efter att man stannat hemma minst sju dygn

 • varit feberfri i två dygn
 • och känner sig frisk, även om det kvarstår vissa luftvägssymtom.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola, om ingen i deras familj har Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men var uppmärksam på sjukdomssymtom.

 • Alla med sjukdomssymtom, även milda, ska stanna hemma för att inte smitta andra.
 • Alla som uppvisar symtom kommer att skickas hem från verksamheten.

När ska du kontakta vården?

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om du blir plötsligt mycket sämre eller får andningsbesvär även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.
Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Information från ansvariga myndigheter

Mer information från ansvariga myndigheter om viruset och smittspridning.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.