Till privata utförare inom vård och omsorg

Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka om statsbidrag för merkostnader kopplat till covid-19.

https://e-tjanst.sigtuna.se/EService/EServiceBypassEnableCheck.aspx?id=a9b61627-5335-4481-87f2-d837d3f9bc81 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för vissa definierade merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Det gäller områden inom

  • hälso- och sjukvård,
  • socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Du som är privat utförare och har ett pågående avtal med Sigtuna kommun kan fram till och med den 21 april 2021 lämna in underlag för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Merkostnaderna får avse perioden 1 februari - 31 december 2020. Specificerade kostnader ska vara skäliga och direkt kopplade till det uppdrag som reglerats i avtal med Sigtuna kommun.

Ansökningsprocess

Endast en ansökan per kommun ska lämnas. Sigtuna kommun kommer i slutet av november att lämna in en ansökan till Socialstyrelsen baserat på det underlag som ni privata utförare har lämnat till kommunen.

Ansök via vår E-tjänst

https://e-tjanst.sigtuna.se/EService/EServiceBypassEnableCheck.aspx?id=a9b61627-5335-4481-87f2-d837d3f9bc81 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via e-tjänsten ovan framgår det vilka merkostnader (till följd av covid-19) som privata utförare har möjlighet att lämna in underlag för. Det gäller bl.a. merkostnader för t.ex. personal, smittskyddsåtgärder och personlig skyddsutrustning. När ni fyllt i era uppgifter och skickat in erat underlag så sammanställer Sigtuna kommun de underlag som har inkommit och lämnar sedan in en ansökan till Socialstyrelsen.

Om Socialstyrelsen godkänner Sigtuna kommuns inskickade underlag kommer privata aktörer sedan att få ersättning för merkostnader till följd av covid-19.

Vid frågor kontakta kontaktcenter@sigtuna.se,

uppge ämne: statsbidrag covid19 privata utförare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.