Till föreningslivet

Coronapandemin innebär att många föreningar har fått lov att anpassa sina verksamheter för att minska smittspridningen i samhället. Det finns många riktlinjer att förhålla sig till och vår förhoppning är att ni här kan hitta information som vägleder er rätt.

Aktuell information till föreningar

Folkhälsomyndigheten har i samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd i vår region. Uppsala har sedan tidigare en skärpning som fortfarande gäller och som påverkar era föreningar på olika sätt. För idrotten i dessa regioner gäller att avstå från att delta på idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, och inte professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning.
(Kom ihåg att avboka era tider om ni inte avser att använda dom. Använd gärna formuläret nedan för kontakt med Lokalbokningen.)

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 24 november och fyra veckor fram, förbjuds allmänna sammankomster med fler än åtta personer. Förbudet är ett beslut regeringen tagit för att minska smittspridningen av covid-19.
Undantag för beslutet görs för begravningar, urnsättning och motsvarande. I detta undantagsfall får max 20 personer delta.
Läs mer om förslaget här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturföreningar

Kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderar alla kulturföreningar att vara restriktiva med att genomföra kulturevenemang och andra föreningsaktiviteter och så långt det är möjligt skjuta upp aktiviteter. I det fall evenemang genomförs rekommenderas att en riskbedömning görs före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Ta även hänsyn till det regeringsbeslut som gäller angående maxantal för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Svensk scenkonst har tagit fram ett material för scenkonstarrangörer med tips och råd. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrottsföreningar

Gå in på länken till Riksidrottsförbundets hemsida (nedan under ”Relaterad information”) för mer information om vad skärpningen för Stockholm innebär i praktiken.

Vi återkommer med information om det blir aktuellt med lokala direktiv. Aktuell information skickas även ut via mejl till alla föreningar.

Vanliga frågor och svar

Ska vi fortsätta med föreningsverksamheten?

Vi rekommenderar att varje förening gör sin egen bedömning gällande om ni vill och kan fortsätta verksamheten eller inte. Fokus ligger på att begränsa smittspridningen och varje enskilt beslut ska fattas utifrån det.

Finns det tips och råd för hur vi kan göra en riskbedömning?

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas att göra en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Folkhälsomyndigheten har tagit fram vägledning till arrangörer av evenemang som kan varv till hjälp för att göra en riskbedömning. Klicka här för att komma till deras vägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka är de allmänna råden?

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till verksamheten.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (Kontakta oss via formuläret för färdiga affischer till era föreningslokaler.)

Hur lyder de skärpta allmänna råden som gäller från 29 oktober till och med den 13 december?

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.
 • Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Finns det några särskilda råd till idrottsrörelsen?

Ja. I flera omgångar har Idrottsrörelsen fått specifika råd och rekommendationer. Du kan läsa mer på Riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du också gå vidare till de olika special- och distriktsidrottsförbunden.

Vad skulle kunna vara en riskreducerande åtgärd?

 • Begränsa antalet deltagare.
 • Se över förutsättningarna för verksamheten. Till exempel storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien.
 • Informera deltagarna om förutsättningarna för verksamheten.
 • Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit.
 • Byta eller justera de tänkta aktiviteterna.
 • Byta lokal för aktiviteten alternativt genomföra den utomhus.
 • Komma ombytt till träningen och byta om och duscha hemma efteråt.
 • Se till att in- och utpassering i anläggningen kan ske med möjlighet för dem som lämnar och de som kommer att kunna hålla avstånd.

Hur ska en förening agera vid bekräftad coronasmitta?

RF rekommenderar följande vid bekräftad smitta i förening:

 • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
 • Övriga i laget/gruppen ska, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
 • I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
 • Följ de regionala rekommendationerna och håll dig informerad via 1177.se.

Riksidrottsförbundet har satt upp rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hur föreningar kan tänka vid bekräftad covidsmitta.

Håll er uppdaterade

Vi uppmanar er att fortsätta följa den information som Svensk scenkonst, Riksidrottsförbundet och RF-SISU Uppland publicerar på sina hemsidor. Länkar till dessa sidor hittar du nedan under ”Relaterad information”.

Kontakta oss

Skicka en fråga till oss om ni önskar rådgivning eller stöd

Varje förening är ansvarig för den verksamhet som genomförs och vi vill så långt vi kan hjälpa er med bra underlag för att fatta beslut och har gärna en nära dialog med er kring detta.

Vill ni ha kontakt med oss så fyll i formuläret:

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.