Till föreningslivet

Coronapandemin innebär att många föreningar har fått lov att anpassa sina verksamheter för att minska smittspridningen i samhället. Det finns många riktlinjer att förhålla sig till och vår förhoppning är att ni här kan hitta information som vägleder er rätt.

Nya beslut som påverkar föreningar

Med utgångspunkt i att nuläget består och att i de av regeringen fattade nationella restriktioner gällande samhällsutvecklingen för covid-19 inte förändras samt för att bidra till minskad smittspridning gäller kultur- och fritidsnämndens senaste beslut från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 augusti 2021. Beslutet kommer att anpassas om regeringens eller nationella myndigheters och regionens allmänna råd förändras. Verksamheterna kan bedrivas under förutsättning att gällande rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning kan upprätthållas.

För Sigtuna kommuns föreningsliv innebär det bland annat:

 • Möjligheten för allmänhet och företag att boka lokaler, matsalar och mötesplatser är fortsatt stängd till och med den 14 juli. Föreningar kan boka mötesplatser för organiserade föreningsledda aktiviteter med åtgärder för pandemisäkrad verksamhet.
  - Från och med den 15 juli har även företag möjlighet att boka lokaler, matsalar och mötesplatser. Detta under förutsättning att arrangören har vidtagit åtgärder för pandemisäkrad verksamhet.
  - Från och med den 31 augusti har även allmänhet möjlighet att boka lokaler, matsalar och mötesplatser. Detta under förutsättning att arrangören har vidtagit åtgärder för pandemisäkrad verksamhet.

 • Från och med den 1 juli tas de allmänna råden som rör idrotts- och fritidsverksamhet bort.
  - Omklädningsrummen är fortsatt stängda.
  - Skolor kan nyttja omklädningsrummen.
  - Det finns inga begränsningar för åldrar gällande deltagande i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar.
 • Från och med den 15 juli är samtliga råd och restriktioner riktade till föreningar borttagna. - - Anläggningarna är helt öppna.
  - Uthyrning av gymnastiksalar och sporthallar för allmänheten öppnar.

 • Brobygget är öppet med samma restriktioner som övrig idrottsverksamhet.

Kulturföreningar

Kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderar alla kulturföreningar att vara restriktiva med att genomföra kulturevenemang och andra föreningsaktiviteter och så långt det är möjligt skjuta upp aktiviteter. I det fall evenemang genomförs rekommenderas att en riskbedömning görs före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Ta även hänsyn till det regeringsbeslut som gäller angående maxantal för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Svensk scenkonst har tagit fram ett material för scenkonstarrangörer med tips och råd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrottsföreningar

Gå in på länken till Riksidrottsförbundets hemsida (nedan under ”Relaterad information”) för mer information.

Vi återkommer löpande med information om lokala direktiv. Aktuell information skickas även ut via e-post till alla föreningar.

Uthyrning av kommunens lokaler begränsas

Regeringens beslut om inskränkningar inom en rad olika kommunala verksamheter innebär att uthyrningen av kommunens lokaler begränsas. Mer information om uthyrning av kommunens lokaler.

För mer information kontakta Lokalbokningen.

E-post: lokalbokningen@sigtuna.se eller telefon: 08-591 262 85.

Max antal deltagare vid sammankomster

Besök Folkhälsomyndighetens webbsida för information om max antal deltagare vid sammankomster inomhus och utomhus. Folkhälsomyndigheten - Max antal deltagare vid sammankomster och i olika lokaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Ska vi fortsätta med föreningsverksamheten?

Folkhälsomyndigheten anser att barn och unga ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus. Vi har öppnat våra utomhusanläggningar för såväl spontanidrott som föreningsledd aktivitet och inomhusanläggningarna kommer, med begränsningar utifrån den nya pandemilagen, att vara öppna för de födda 2002 och senare.

Finns det tips och råd för hur vi kan göra en riskbedömning?

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas att göra en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Folkhälsomyndigheten har tagit fram vägledning till arrangörer av evenemang som kan varv till hjälp för att göra en riskbedömning. Klicka här för att komma till deras vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vilka är de allmänna råden?

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till verksamheten.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (Kontakta oss via formuläret för färdiga affischer till era föreningslokaler.)

Vad skulle kunna vara en riskreducerande åtgärd?

 • Begränsa antalet deltagare.
 • Se över förutsättningarna för verksamheten. Till exempel storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien.
 • Informera deltagarna om förutsättningarna för verksamheten.
 • Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit.
 • Byta eller justera de tänkta aktiviteterna.
 • Byta lokal för aktiviteten alternativt genomföra den utomhus.
 • Komma ombytt till träningen och byta om och duscha hemma efteråt.
 • Se till att in- och utpassering i anläggningen kan ske med möjlighet för dem som lämnar och de som kommer att kunna hålla avstånd.

Hur ska en förening agera vid bekräftad coronasmitta?

RF rekommenderar följande vid bekräftad smitta i förening:

 • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
 • Övriga i laget/gruppen ska, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
 • I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
 • Följ de regionala rekommendationerna och håll dig informerad via 1177.se.

Riksidrottsförbundet har satt upp rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hur föreningar kan tänka vid bekräftad covidsmitta.

Håll er uppdaterade

Vi uppmanar er att fortsätta följa den information som Svensk scenkonst, Riksidrottsförbundet och RF-SISU Uppland publicerar på sina hemsidor. Länkar till dessa sidor hittar du nedan under ”Relaterad information”.

Kontakta oss

Skicka en fråga till oss om ni önskar rådgivning eller stöd

Varje förening är ansvarig för den verksamhet som genomförs och vi vill så långt vi kan hjälpa er med bra underlag för att fatta beslut och har gärna en nära dialog med er kring detta.

Vill ni ha kontakt med oss så fyll i formuläret:

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.