Till elever inom gymnasie­skolan

Folkhälsomyndigheten och regeringen gick den 17 mars ut med rekommendationen att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet ska gå över till att bedriva fjärr- och distansundervisning.

Sigtuna kommun följer dessa rekommendationer, vilket innebär att Arlandagymnasiet, Komvux och yrkeshögskolan från och med onsdag den 18 mars övergår till distansundervisning. Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan och lärvux.

Traditionellt studentfirande ställs in

Samtliga kommunala gymnasieskolor i Stockholms län tog den 14 april det gemensamma beslutet att ställa in studentfirandet. Detta på grund av att det inte finns möjlighet att arrangera exempelvis utspring och firande på skolgården och samtidigt förhindra smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nytt beslut möjliggör viss utbildning i skolans lokaler

Den 3 april tog regeringen beslut om ett tillägg som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever att få viss utbildning i skolans lokaler.
Exempelvis kan vissa elever behöva genomföra ett planerat moment i skolan, för att kunna slutföra sin utbildning och ta sin examen.

Därför togs det, den 8 april, ett beslut om att Arlandagymnasiet nu är delvis stängt. Ändringen innebär att Arlandagymnasiets verksamhetschef kan besluta om att en elev kan få möjlighet att komma till skolan för att genomföra ett planerat moment i syfte att kunna slutföra sin utbildning och ta examen. Det innebär att endast enstaka elever i mindre grupper kan komma till skolan vid inbokade tillfällen.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med distansutbildning?

Undervisningen ska bedrivas som vanligt enligt schemat, men inte i skolans lokaler. Eleven sitter istället hemma uppkopplad på sin dator och får instruktioner av sin lärare via mejl eller Teams

Nu när jag ska studera på distans, hur sköts närvaron?

Din lärare kommer att rapportera dig som närvarande när du visar deltagande i uppgifter och moment på distans. Ett nytt alternativ som heter ”ej deltagit” finns från och med nu i Skola24. Kontakta din mentor om du har frågor kring närvaron.

Betyder delvis stängt att jag kan gå till skolan igen?

Nej. Ändringen innebär att endast enstaka elever i mindre grupper kan komma till skolan vid inbokade tillfällen.

Om jag tycker att det är svårt att studera på distans, vem kan hjälpa mig?

Känner du att du behöver stöd med dina distansstudier kan du kontakta din mentor för att få hjälp och handledning.

Om jag behöver hämta något från exempelvis mitt skåp i skolan, hur gör jag då?

Från och med 19 mars kommer entrédörrarna till Arlandagymnasiet att vara låsta. För att kunna komma in måste du boka tid för att kunna bli insläppt. Kontakta antingen din mentor, elevcoacherna eller vaktmästeriets journummer (08-597 830 16).

Hur blir det med skollunchen?

Ingen skolmat kommer tillhandahållas under perioden med distansundervisning. Det finns inga krav att kommunen ska tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider på gymnasienivå.

Ska jag gå på APL (Arbetsplatsförlagt lärande)?

Tills vidare fortsätter APL enligt schema efter samråd med respektive arbetsplats. Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas ska eleven istället erbjudas utbildning i skolan på distans. De praktiska inslag som kvarstår kartläggs och kan behöva skjutas fram.

Vad händer med inplanerade prov och examinationer?

Även prov och examinationer kommer att ske på distans. Hur det praktisk ska gå till kommer eleverna få instruktioner om från sin lärare.

Hur blir det med nationella prov?

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni.

Påverkas CSN?

Eftersom du fortfarande studerar, men på distans, kommer du att få ditt studiestöd från CSN precis som vanligt. Detta meddelade regeringen den 18 mars. Du behöver inte göra något aktivt, som att höra av dig till CSN, utan allt sker som vanligt.

Vad gör jag om jag har dålig - eller över huvud taget ingen - internet-uppkoppling hemma?

Det finns fritt wifi på många olika platser, exempelvis på bibliotek, som kan nyttjas.

För dig som ska ta studenten

Ställer Sigtuna kommun in studentfirandet i år?

Samtliga kommunala gymnasieskolor i Stockholms län tog den 14 april det gemensamma beslutet att ställa in det traditionella studentfirandet. Detta på grund av att det inte finns möjlighet att arrangera exempelvis utspring och firande på skolgården och samtidigt förhindra smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunens gymnasieskolor kommer istället erbjuda alternativt studentfirande för sina elever som innebär mindre folksamlingar.

Hur ser årets studentfirande ut?

Folkhälsomyndigheten har godkänt att undantag får göras denna speciella dag, och gett ok till att ett fåtal anhöriga får möta upp utanför skolan om det går att genomföra utan stora samlingar och trängsel. Studentfirandet i Sigtuna kommun kommer därför att spridas ut, både vad gäller tid och plats, och studenterna kommer enbart tas emot av en eller max två av sina anhöriga.

Är det tillåtet med studentflak?

Nej, från och med 15 maj är det förbjudet att åka på studentflak. Det har Transportstyrelsen beslutat på begäran av Folkhälsomyndigheten. Förbudet gäller till och med 31 december 2020.

När firas studenterna i Sigtuna kommun

Arlandagymnasiets avgångselever tar studenten den 5 juni och eleverna på SSHL, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, tar studenten den 29 maj.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.