Till elever inom gymnasie­skolan

Om en person på en gymnasieskola bekräftats smittad, rekommenderas de som vistats i den smittades personens absoluta närhet att testa sig för covid-19. Med absoluta närhet menas de som i minst 15 minuter varit max två meter ifrån den smittade.

Åtgärder för att minska smittspridning

För elever och personal på Arlandagymnasiet gäller följande:

  • Elever/personal som har symtom ska stanna hemma fram till symtomfrihet och två dagar ytterligare.
  • Personal på skolan skickar hem elev, om personalen bedömer att eleven har något symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
  • Alla på skolan tar ansvar genom noggrann handhygien, utökad utevistelse och håller avstånd i den mån det är möjligt. Möbler har placerats så luftigt som lokalerna medger.
  • Extra städning kommer att ske dagligen av bl.a. handtag och räcken.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.