Till elever inom gymnasie­skolan

Unga med symtom på covid-19 rekommenderas provtagning för att snabbare komma tillbaka till skolan.

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kring barn och unga som har symtom på covid-19. Myndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 samt elever på gymnasiet ska testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. Det vill säga ett så kallat PCR-test som visar om du har en pågående infektion.

Barn och unga mår bra av att delta i skolan och andra vardagsaktiviteter. Det är därför viktigt att provta den här åldersgruppen. På så vis kan eleven snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och allmäntillståndet i övrigt tillåter det.

I de fall inget prov tagits ska eleven stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

Åtgärder för att minska smittspridning

I juni drog Folkhälsomyndighetens tillbaka rekommendationen om undervisning på distans för gymnasieskolorna och Arlandagymnasiet är nu öppet för vanlig undervisning i klassrum. För att minska risken för smittspridning har Arlandagymnasiet infört dessa åtgärder:

  • Elever/personal som har symtom ska stanna hemma fram till symptomfrihet och två dagar ytterligare.
  • Personal på skolan skickar hem elev, om personalen bedömer att eleven har något symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
  • Alla på skolan tar ansvar genom noggrann handhygien, utökad utevistelse och håller avstånd i den mån det är möjlig. Möbler har placerats så luftigt som lokalerna medger.
  • Extra städning kommer att ske dagligen av bl.a. handtag och räcken.
  • För att undvika köbildning vid lunchen och minska trängseln i kollektivtrafiken, kommer schemaläggningen att anpassas på bästa vis.

För att minska trängseln i kollektivtrafiken har regeringen beslutat att skolorna kan bedriva viss undervisning på distans även under hösten. Vissa klasser på Arlandagymnasiet kan därför komma att ha undervisning på distans någon dag i veckan. Information om detta kommer att lämnas till berörda elever och på Arlandagymnasiets hemsida i god tid.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.