Till elever inom gymnasie­skolan

Unga med symtom på covid-19 rekommenderas provtagning för att snabbare komma tillbaka till skolan.

Enligt nya rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Folkhälsomyndigheten ska gymnasieelever stanna hemma om någon i elevens hushåll är bekräftat smittad av Covid-19. Om eleven inte utvecklar några symtom efter fem dagar, rekommenderas eleven att provtas.

Överlag gäller, enligt myndighetens nya rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, att barn och unga som har symtom på covid-19 alltid bör provtas genom ett så kallat PCR-test som visar om du har en pågående infektion.

Detta då barn och unga mår bra av att delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, så om elevens provsvar inte visar på Covid-19 och allmäntillståndet tillåter, kan eleven snabbare återgå till skolan.

I de fall inget prov tagits ska eleven stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

Åtgärder för att minska smittspridning

För att minska trängseln och därigenom smittspridningen i skolan utökas distansundervisningen för de på Arlandagymnasiet.
Från och med måndag den 23 november och tills vidare, kommer endast hälften av eleverna och lärarna att vara på plats i skolans lokaler. Eleverna kommer att växla veckovis mellan att ha undervisning på plats i skolan och undervisning på distans.

Detta omfattar inte gymnasiesärskolan, som fortsätter att ha all undervisning på plats i skolan.

Övriga åtgärder som Arlandagymnasiet gör att minska risken för smittspridning:

  • Elever/personal som har symtom ska stanna hemma fram till symptomfrihet och två dagar ytterligare.
  • Personal på skolan skickar hem elev, om personalen bedömer att eleven har något symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
  • Alla på skolan tar ansvar genom noggrann handhygien, utökad utevistelse och håller avstånd i den mån det är möjlig. Möbler har placerats så luftigt som lokalerna medger.
  • Extra städning kommer att ske dagligen av bl.a. handtag och räcken.
  • För att undvika köbildning vid lunchen och minska trängseln i kollektivtrafiken, kommer schemaläggningen att anpassas på bästa vis.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.