Till dig som företagare

Många företag har drabbats hårt i och med coronapandemin. Sigtuna kommun har därför tagit fram flera olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet.

Sigtuna kommuns stödpaket till näringslivet

Konsekvenserna av coronapandemin är oerhört tuffa för Sigtuna kommun med massarbetslöshet och stora problem för samhällsstrukturen. Nästan all verksamhet kopplad till Arlanda flygplats med omnejd har upphört och besöksnäringen är hårt drabbad. Sigtuna kommun har därför vidtagit ett flertal åtgärder för att mildra coronapandemins effekter för kommunens företagare:

  • Sigtuna kommun avstod att fakturera avgifter för kommunal markupplåtelse för till exempel uteserveringar och torghandel. Dessa avgifter togs inte ut under 2020 och förslaget är att detta kommer att vara avgiftsbefriat även under hela 2021.
  • Sigtuna kommun gav ett ägartillskott på 500 000 kronor till destinationsbolaget Destination Sigtuna AB för att genom marknadsföring stärka det hårt drabbade näringslivet inom mötes- och hotellnäringen. Långsiktig målsättning är att återfå arbetstillfällen inom de drabbade företagen.
  • Sigtuna kommun tillät lättnader för restauranger och butiker om de i mindre skala ville flytta ut sin verksamhet på gatan, till exempel bord och stolar för take away.
  • Sigtuna kommun gav uppskov av årliga tillsynsavgifter inom miljö, hälsa och livsmedel samt serverings- och tobakstillstånd till den 30 november 2020.
  • Möjlighet till hyresrabatter gavs till företag som hyr lokaler i kommunens fastigheter samt Sigtunahems lokaler. Hyran eftersänktes med 50 procent under perioden maj, juni och juli 2020 efter enskild prövning av varje fall.
  • Konferenser och möten som Sigtuna kommun hade bokat för våren avbokades inte.
  • Sigtuna Vatten och Renhållning AB prioriterade att snabbt, efter inkommen förfrågan, minska hämtningsintervallen för det avfall som uppkommer i verksamheterna.
  • Ägardirektiven till Sigtunahem ändrades för att främja lokala entreprenörer och yttre renoveringar. Förändringen avsåg ett reviderat avkastningskrav för år 2020 vilket gav Sigtunahem möjlighet till aktiva åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin genom fler beställningar av arbeten. Därmed kunde standarden på bolagets fastigheter ökas samtidigt som ramavtalade entreprenörer fick beställningar.
  • Sigtuna kommun har tillsammans med NyföretagarCentrum Sigtuna haft en tillfällig företagsakut under 2020 för att stödja lokala företag som drabbats av coronavirusets effekter. Företagsakuten har hjälpt små- och medelstora företag med snabb, kostnadsfri rådgivning och lotsning till andra aktörer.
  • Sigtuna kommun lämnade in en hemställan till regeringen med uppmaning om skyndsamt krisstöd på sammanlagt 660 miljoner kronor med anledning av coronapandemins stora påverkan på kommunen.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Den 27 maj 2021 presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.
Steg 1 inleds den 1 juni, och innebär ett antal lättnader. Det sista steget, steg 5, innebär att restriktioner och rekommendationer som införts med anledning av covid-19 i princip upphör helt.

Här kan du läsa hur de olika stegen påverkar din verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den tillfälliga pandemilagen

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig covid-19-lag i Sverige som börjar gälla den 10 januari 2021. Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.
Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Läs mer om tillsynen på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Vad händer med de inplanerade näringslivsluncherna?

Håll koll på vår evenemangskalender på hemsidan som uppdateras kontinuerligt. Vi följer myndigheternas rekommendationer om sociala sammankomster.

Kan jag fortsätta anmäla mig till företagslotsen?

Ja. Vi fortsätter att erbjuda företagslotsen som är en kostnadsfri service till kommunens företagare, som gör det möjligt att träffa ansvariga inom flera myndighetsområden vid ett och samma tillfälle.

Vilka nya föreskrifter gäller för mig som driver restaurang eller café?

Från och med 1 juni 2021 får restauranger, barer och caféer ha öppet till klockan 22.30 på kvällarna. Alkohol får serveras fram till klockan 22.00. Dock gäller fortfarande fyra personer per bord och minst en meter mellan sällskapen.

Vad kan vi som driver restauranger, barer och caféer göra för att förhindra smittspridning?

Alla företag som driver restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet ska se till så att det finns rutiner för hur smittspridning ska förhindras bland besökare. Man måste regelbundet utföra riskbedömningar efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du är alltid välkommen att kontakta näringslivsenheten i Sigtuna kommun.

Relaterad information

Verksamt.se informerar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vad som är bra att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Information om regeringens krispaket för svenska företag kan du läsa i regeringens pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om vilka regler som gäller för anstånd med skattebetalning.

Svenskt näringslivs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samlade information om corona/covid-19 till dig som företagare.

Företagarnarnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. information: Corona - råd och stöd till företag.

Branschorganisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.efter verksamhetsområden, Tillväxtverket.

Almi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. information om brygglån för bärkraftiga små och medelstora företag med finansieringssvårigheter till följd av corona.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.