Till dig som företagare

Många företag har drabbats hårt under coronapandemin, särskilt i besöksnäringen. Nu väntas en återhämtning, men fortfarande behåller vi olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Den 27 maj 2021 presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

Steg 1 inleddes den 1 juni, och innebär ett antal lättnader. Det sista steget, steg 5, innebär att restriktioner och rekommendationer som införts med anledning av covid-19 i princip upphör helt.

Här kan du läsa hur de olika stegen påverkar din verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödpaket till näringslivet

Konsekvenserna av coronapandemin har varit oerhört tuffa för Sigtuna kommun med stora konsekvenser för näringslivet. Sigtuna kommun har därför vidtagit ett flertal åtgärder för att mildra coronapandemins effekter för kommunens företagare.

2021

 • Sigtuna kommun beslöt att markupplåtelse för torghandel, uteserveringar, evenemang och exponering utanför butiker skulle vara avgiftsfria även under 2021.
 • Sigtuna kommun avstår från ansökningsavgifter för serveringstillstånd för 2021, och avstår även retroaktivt från avgifter i ansökningar som inkommit i början av 2021.
 • Sigtuna kommun avstår från ta ut tillsynsavgifter från verksamheter som har tillstånd att servera alkohol under 2021.

2020

 • Sigtuna kommun avstod att fakturera avgifter för kommunal markupplåtelse för till exempel uteserveringar och torghandel. Dessa avgifter togs inte ut under 2020.
 • Sigtuna kommun gav ett ägartillskott på 500 000 kronor till destinationsbolaget Destination Sigtuna AB för att genom marknadsföring stärka det hårt drabbade näringslivet inom mötes- och hotellnäringen. Långsiktig målsättning är att återfå arbetstillfällen inom de drabbade företagen.
 • Sigtuna kommun tillät lättnader för restauranger och butiker om de i mindre skala ville flytta ut sin verksamhet på gatan, till exempel bord och stolar för take away.
 • Sigtuna kommun gav uppskov av årliga tillsynsavgifter inom miljö, hälsa och livsmedel samt serverings- och tobakstillstånd till den 30 november 2020.
 • Möjlighet till hyresrabatter gavs till företag som hyr lokaler i kommunens fastigheter samt Sigtunahems lokaler. Hyran efterskänktes med 50 procent under perioden maj, juni och juli 2020 efter enskild prövning av varje fall.
 • Konferenser och möten som Sigtuna kommun hade bokat för våren avbokades inte.
 • Sigtuna Vatten och Renhållning AB prioriterade att snabbt, efter inkommen förfrågan, minska hämtningsintervallen för det avfall som uppkommer i verksamheterna.
 • Ägardirektiven till SigtunaHem ändrades för att främja lokala entreprenörer och yttre renoveringar. Förändringen avsåg ett reviderat avkastningskrav för år 2020 vilket gav SigtunaHem möjlighet till aktiva åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin genom fler beställningar av arbeten. Därmed kunde standarden på bolagets fastigheter ökas samtidigt som ramavtalade entreprenörer fick beställningar.
 • Sigtuna kommun har tillsammans med NyföretagarCentrum Sigtuna haft en tillfällig företagsakut under 2020 för att stödja lokala företag som drabbats av coronavirusets effekter. Företagsakuten har hjälpt små- och medelstora företag med snabb, kostnadsfri rådgivning och lotsning till andra aktörer.
 • Sigtuna kommun lämnade in en hemställan till regeringen med uppmaning om skyndsamt krisstöd på sammanlagt 660 miljoner kronor med anledning av coronapandemins stora påverkan på kommunen.

Om den tillfälliga pandemilagen

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig covid-19-lag i Sverige som börjar gälla den 10 januari 2021. Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Läs mer om tillsynen på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Vad händer med de inplanerade näringslivsluncherna?

Håll koll på vår evenemangskalender på hemsidan som uppdateras kontinuerligt. Vi följer myndigheternas rekommendationer om sociala sammankomster.

Kan jag fortsätta anmäla mig till företagslotsen?

Ja. Vi fortsätter att erbjuda företagslotsen som är en kostnadsfri service till kommunens företagare, som gör det möjligt att träffa ansvariga inom flera myndighetsområden vid ett och samma tillfälle.

Vilka nya föreskrifter gäller för mig som driver restaurang eller café?

Från och med den 1 juli tas de reglerade öppettiderna för serveringsställen bort, och fyrapersonersgränsen för sällskap på uteserveringar försvinner – inomhus får man däremot inte vara fler än åtta personer i ett sällskap.

Vad kan vi som driver restauranger, barer och caféer göra för att förhindra smittspridning?

Alla företag som driver restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet ska se till så att det finns rutiner för hur smittspridning ska förhindras bland besökare. Man måste regelbundet utföra riskbedömningar efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som restaurang- eller caféägare, behöver jag ändra våra hygien- och städrutiner?

Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med Corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Handtvätt med tvål och vatten är bästa försvaret mot spridning av olika typer av infektioner. Tvätta händerna ofta och torka dem torra efteråt. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit.

Du är alltid välkommen att kontakta näringslivsenheten i Sigtuna kommun.

Relaterad information

Verksamt.se informerar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vad som är bra att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Information om regeringens krispaket för svenska företag kan du läsa i regeringens pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om vilka regler som gäller för anstånd med skattebetalning.

Svenskt näringslivs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samlade information om corona/covid-19 till dig som företagare.

Företagarnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. information: Corona - råd och stöd till företag.

Branschorganisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.efter verksamhetsområden, Tillväxtverket.

Almi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. information om brygglån för bärkraftiga små och medelstora företag med finansieringssvårigheter till följd av corona.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated. A "pop up bar" will appear. Press the icon "a chinese character" / "A" to choose the language of your choice.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.