Arkiv

I kommunarkivet finns kommunala handlingar från 1863 och fram till idag. Några handlingar är ännu äldre än så. Här kan du bland annat hitta byggnadsritningar, information om fattighuset, vad Märsta hade för roll då Arlanda byggdes, protokoll från kommunens tidigare styren, klassfoton, sjukhälsovårdsjournaler.

Vad kan jag söka själv?

I NAD Riksarkivets Nationella arkivdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vad som förtecknats i kommunen. Denna uppdateras en gång per år så vill du vara säker på om vi har handlingar ska du kontakta kommunarkivet via kontaktcenter. Kommunarkivet har en aktuell arkivförteckning. 

Frågor om arkiv

Vad är ett kommunarkiv?

I kommunarkivet finns både äldre och nutida handlingar. Dessa är offentliga så länge inte offentlighets- och sekretesslagen hindrar detta.

Vad är ett arkivreglemente?

Kommunfullmäktige får meddela  föreskrifter om arkivvården (Arkivlagen  16 §). Detta är ingen skyldighet, men underlättar om det finns ett arkivregemente som utgår från de lokala förhållandena och som beskriver hur respektive kommun ska leva upp till lagstiftningens krav.  I ett reglemente har kommunfullmäktige också möjlighet att precisera hur arbetsfördelningen mellan arkivmyndigheten (som är kommunstyrelsen) och kommunens olika myndigheter och bolag ska vara.

Vilka är de vanligaste sökningarna?

De vanligaste sökningarna är skolbetyg och skolhälsovårdjournaler.

Var finns kommunarkivet?

Kommunarkivet finns huvudsakligen i kommunhuset på Södergatan 20 i Märsta. En depå finns på Skolgatan 7 i Märsta.

Kontakta kontaktcenter före besök. Kommunarkivet förestås av en kommunarkivarie.

Läs vidare om arkiv under Kultur och fritid.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.