Arkiv

I kommunarkivet finns kommunala handlingar från 1863 och fram till idag. Några handlingar är ännu äldre än så. Här kan du bland annat hitta byggnadsritningar, information om fattighuset, vad Märsta hade för roll då Arlanda byggdes, protokoll från kommunens tidigare styren, klassfoton och sjukhälsovårdsjournaler.

Vad kan jag söka själv?

I NAD Riksarkivets Nationella arkivdatabas kan du se vad som förtecknats i kommunen. Denna uppdateras en gång per år så vill du vara säker på om vi har handlingar ska du kontakta kommunarkivet via kontaktcenter. Kommunarkivet har en aktuell arkivförteckning. 

NAD Riksarkivets Nationella arkivdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det bästa sättet att se vad just Sigtuna kommun har i NAD är att lämna sökfältet tomt och välja Sigtuna kommunarkiv i rulllistan i Förvarande institution. Då får du fram en träfflista med allt material som förtecknats i kommunen. Om du bara vill se arkiven (som brukar visas överst) så kan du välja att begränsa sökresultatet genom att väja Arkiv, Typ: Arkiv (242). Det gör du till vänster om träfflistan. Där kan du också välja om du bara vill se en viss sorts arkiv som till exempel "föreningsarkiv".

När du klickar på ett arkiv i träfflistan får du fram en postvisning och en arkivförteckning till vänster. Där kan du klicka på de olika serierna.

Du kan också välja att sortera på exempelvis relevans eller alfabetiskt.

Frågor om arkiv

Vad är ett kommunarkiv?

I kommunarkivet finns både äldre och nutida handlingar. Dessa är offentliga så länge inte offentlighets- och sekretesslagen hindrar detta.

Vad är ett arkivreglemente?

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården (Arkivlagen 16 §). Detta är ingen skyldighet, men underlättar om det finns ett arkivregemente som utgår från de lokala förhållandena och som beskriver hur respektive kommun ska leva upp till lagstiftningens krav.  I ett reglemente har kommunfullmäktige också möjlighet att precisera hur arbetsfördelningen mellan arkivmyndigheten (som är kommunstyrelsen) och kommunens olika myndigheter och bolag ska vara.

Vilka är de vanligaste sökningarna?

De vanligaste sökningarna är skolbetyg och skolhälsovårdjournaler.

Var finns kommunarkivet?

Kommunarkivet finns huvudsakligen i kommunhuset på Södergatan 20 i Märsta. En depå finns på Skolgatan 7 i Märsta.

Kontakta kontaktcenter före besök. Kommunarkivet förestås av en kommunarkivarie.

Läs mer om arkiv

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.