Två kompisar på väg till skolan.

Galaxskolan

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Rektor Susanne Calland

Rektorn har ordet

Jag heter Susanne Calland och är rektor på Galaxskolan. Vi har ca 370 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vår skola ligger i Steninge som tillhör skolområde Valsta.

Välkommen!

Här på Galaxskolan är vi lyckligt lottade med fina ändamålsenliga lokaler och en digital miljö som stödjer våra elever i deras lärande, både för nu och för framtiden

Vi vill att ALLA elever som går på Galaxskolan ska få positiva minnen från sin skoltid och i framtiden kunna fritt välja arbete.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Nyheter