Väntjänstens Café

Väntjänstens café är varje torsdag på Träffpunkten/Församlingsgården Munken.

Ingen föranmälan – alla välkomna.

Special:
12 januari sjunger Ingemar Aden visor.
26 januari spelar vi Bingo.

Kaffe och bulle

Foto: Mostphotos