Språkcafé på mötesplatsen i Valsta

Vill du öva dig på att prata svenska? Då är du välkommen till mötesplatsen i Valsta på tisdagar kl 14.00.

Vi fortsätter under våren 2023 med språkträning i svenska under ledning av Eva Juhlin-Dannfelt. Du som behöver och vill öva dig på att prata svenska är varmt välkommen.
Vi träffas en gång i veckan under en och en halv timme där vi på ett lättsamt sätt samtalar på svenska.

Klassrummet är fullt av glada elever. Fotograf: Rosie Alm (sam69, sam68, sam70, sam57, sam71, sam62, sam64, sam63, sam58, sam61, sam65)