Onsdagsträffen – mötesplatsen för alla seniorer i kommunen

Varje onsdagseftermiddag är det öppenhus med café. Ibland är det
Onsdagsspecial då föreningarna bjuder på extra underhållning.

Självklart är även icke medlemmar välkomna!

Värdföreningar: Anhörigföreningen, GGG, Musik För Alla, SeniorNet och
Väntjänsten

äldre dam dricker kaffe

Foto: Mostphotos