Onsdagsträffen – mötesplatsen för alla seniorer i kommunen

Varje onsdagseftermiddag är det öppenhus med café. Ibland är det
Onsdagsspecial då föreningarna bjuder på extra underhållning.

Onsdagsspecial 1 februari
Göran Källgården kommer och berättar om ”Den oblyga soldaten”
och ”Mysteriet med den engelska kofferten”. Den senare berättelsen
har anknytning till Märsta skjutshåll.

Självklart är även icke medlemmar välkomna!

Värdföreningar: Anhörigföreningen, GGG, Musik För Alla, SeniorNet och
Väntjänsten

äldre dam dricker kaffe

Foto: Mostphotos