Näringslivslunch i mars

Sigtuna kommun bjuder kommunens företagare till näringslivslunch.

Fyra näringsidkare som äter lunch stående

Under hösten och våren har ett trettiotal av Sigtuna kommuns ledande tillväxtföretag intervjuats. Vid lunchen den 12 mars presenterar näringslivsutvecklare Peter Annerbäck resultatet av svaren och hur kommunen fortsättningsvis kan använda detta för att främja tillväxt och entreprenörskap.

Vi får även lyssna till kommunens trygghetschef Thomas Mileborn som berättar om det trygghetsarbete som kommunen satsat på och några av de nya satsningar som är på gång.

Vi bjuder på enklare lunch.

Varmt välkomna!