Musik med Kulturskolan

Välkommen till konsert i Valsta café med elever från Sigtuna Kulturskola.

Kulturskolans brasselever framträder.

Alla aktiviteter sker med hänsyn till Coronapandemin. Vi håller avstånd och använder handsprit!

Arrangör: Skyddsvärnet i samarbete med Sigtuna Kulturskola.